Tuyển dụng

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

16:22, 03/03/2022
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau:

1. Công nhận kết quả trúng tuyển
Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đối với 09 thí sinh: Chi tiết tại Danh sách kèm theo Thông báo này.
2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng gồm:
- Hồ sơ tuyển dụng gồm:
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng:
+ Thời gian: Trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
+ Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Điện thoại: 0886276688 - bấm phím 0).
3. Ký kết hợp đồng làm việc và hoàn thiện hồ sơ viên chức
a. Ký kết hợp đồng làm việc
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường để ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo quy định.
b. Hoàn thiện hồ sơ viên chức
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phối hợp với Văn phòng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thiện 01 bộ hồ sơ gốc của viên chức.
Hồ sơ gốc bao gồm các thành phần được quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức, cụ thể:
- Quyển Lý lịch viên chức;
- Sơ yếu lý lịch viên chức;
- Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Bản sao có công chứng các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức như: bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
- Bản sao quyết định tuyển dụng có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thông báo để các thí sinh được biết và thực hiện./.

Toàn văn Thông báo số 06/TB-HĐTDVC ngày 03/3/2022