Tuyển dụng

Thông báo kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông TN&MT

14:30, 04/01/2022
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thông báo kết quả thi vòng 1 và việc nhận đơn phúc khảo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau:

1. Kết quả thi vòng 1 của các thí sinh: Chi tiết tại Danh sách và kết quả kèm theo Thông báo này, đồng thời được thông báo trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (http://monrenews.gov.vn/) và niêm yết công khai tại bảng tin, tầng 1, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thông báo số 03/TB-HĐTDVC về kết quả thi tuyển Viên chức tại file đính kèm.


2. Thời gian, hình thức và địa điểm nhận đơn phúc khảo:
- Thời gian nhận đơn phúc khảo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, ngày 04/01/2022 (thí sinh đề nghị phúc khảo kết quả phần thi nào thì làm đơn gửi đến Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; đơn ghi rõ họ tên, số báo danh, phần thi đề nghị phúc khảo).

Lưu ý: Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex.

- Hình thức nhận đơn phúc khảo: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
- Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Văn phòng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Số điện thoại: 0886276688 - bấm phím 0).
- Phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Mẫu Đơn phúc khảo tại đây

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thông báo để các thí sinh được biết và thực hiện./.

Trung tâm Truyền thông TNMT