Tin tức - Sự kiện

Thông báo: Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

17:00, 03/12/2021

Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Hội đồng Tuyển dụng Viên chức Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTDVC về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

Thông báo số 01/TB-HĐTDVC

 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển viên chức vòng 1 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
2. Phổ biến đề cương, hướng dẫn nội dung ôn tập và đính chính thông tin (nếu có)
Thí sinh có mặt vào 8 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường tầng 8, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để nghe phổ biến đề cương, hướng dẫn nội dung ôn tập và đính chính thông tin (nếu có).
3. Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1
Thí sinh có mặt vào ngày 18 tháng 12 năm 2021, tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Địa chỉ: Số 41A Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) với thời gian cụ thể như sau:
Thời gian Nội dung Địa điểm
7h30 Dự khai mạc kỳ thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, nhận phòng thi Phòng 704 Nhà B
09h00 Có mặt tại phòng thi để làm bài thi môn Kiến thức chung Theo danh sách niêm yết tại phòng thi
10h30 Có mặt tại phòng thi để làm bài thi môn Ngoại ngữ Theo danh sách niêm yết tại phòng thi
14h00 Có mặt tại phòng thi để làm bài thi môn Tin học Theo danh sách niêm yết tại phòng thi

Lưu ý: Các thí sinh tập trung đúng thời gian nêu trên và mang theo Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân để cán bộ coi thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.
Quy chế, Nội quy thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường được thực hiện theo quy định tại Quy chế, Nội quy ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thông báo để các thí sinh được biết và thực hiện.


Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường