Tuyển dụng

THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâmTruyền thông tài nguyên và môi trường

15:30, 25/01/2022
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường như sau:
1. Thành phần
Thí sinh thi đạt vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).
2. Thời gian, hình thức và địa điểm thi vòng 2
- Thời gian thi: Từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 02 năm 2022 (Chi tiết thời gian phỏng vấn theo ngày của các thí sinh tại Phụ lục 2 kèm theo).
- Hình thức thi: Phỏng vấn.
- Địa điểm thi: Hội trường tầng 8, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Số điện thoại liên hệ: 088 6276688 - bấm phím 0).
* Ghi chú:
Thí sinh phải có mặt trước phòng thi 15 phút và mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
Để kịp thời tiếp nhận được những thông tin về kỳ thi, đề nghị thí sinh thường xuyên truy cập Website của Trung tâm: http://monrenews.gov.vn.
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thông báo đến toàn thể thí sinh, các cá nhân và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.

Toàn văn thông báo số 04/TB-HĐTDVC ngày 25/01/2022
Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2
Phụ lục 1,2 kèm theo thông báo

Trung tâm Truyền thông TNMT