Hoạt động của Trung tâm

Thông báo kết quả họp sáng kiến cấp cơ sở năm 2023

16:28, 15/12/2023

Ngày 15/12/2023, Hội đồng Sáng kiến Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đã tiến hành họp xét công nhận sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả thuộc Trung tâm năm 2023.

Thực hiện quy định về xét công nhận sáng kiến, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường công bố công khai kết quả họp của Hội đồng Sáng kiến Trung tâm xét công nhận sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả thuộc Trung tâm năm 2023 như sau:

STT

Tác giả/ Nhóm tác giả,

đơn vị công tác

Tên sáng kiến

 1.  

Đoàn Thị Minh Phượng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức sự kiện

Đổi mới, sáng tạo xây dựng các sản phẩm truyền thông đa nền tảng về tài nguyên và môi trường

 1.  

Đoàn Thị Minh Phượng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức sự kiện

Xây dựng và triển khai mô hình hợp tác công tư truyền thông về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Bảo vệ môi trường

 1.  

Lê Danh Hồng, Trưởng phòng Phòng Cơ sở dữ liệu và Truyền thông đa phương tiện; Phan Văn Tú, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Phòng Cơ sở dữ liệu và Truyền thông đa phương tiện

Tăng cường các hoạt động truyền thông, truyên truyền lấy ý kiến nhân dân và tạo sự đồng thuận của nhân dân về Luật Đất đai

 1.  

Lê Danh Hồng, Trưởng phòng Phòng Cơ sở dữ liệu và Truyền thông đa phương tiện; Lã Hồng Vân Anh, Phòng Cơ sở dữ liệu và Truyền thông đa phương tiện.

Tăng cường hiệu quả truyền thông cho nhiệm vụ “Xây dựng và triển khai thực hiện dự án tuyên truyền và phổ biến Luật Bảo vệ môi trường”

 1.  

Đoàn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Tâm, Văn phòng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Xây dựng Quy chế thực hiện các hoạt động dịch vụ

 1.  

Tạ Phương Dung, Phạm Thanh Hương, Phòng Quan hệ công chúng và báo chí.

Truyền thông, nâng cao nhận thức cho giới trẻ về bảo vệ tài nguyên và môi trường, hướng tới Phát triển bền vững (thông qua tổ chức Trại hè và Cuộc thi “Đại sứ giảm nhựa”)

 1.  

Nguyễn Hữu Mạnh, Chuyên viên Tổ chức - Hành chính của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Xây dựng Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức lãnh đạo, quản lý các tổ chức thuộc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 1.  

Phùng Quốc Vương, Vũ Thị Thi, Phòng Nâng cao nhận thức cộng đồng

Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường các lưu vực sông

 1.  

Phạm Xuân Tú, Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức sự kiện

Ứng dụng nền tảng mạng xã hội Zalo Official Account vào công tác truyền thông các hoạt động sự kiện chính trị của ngành tài nguyên môi trường

 1.  

Nguyễn Thúy Quỳnh, Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức sự kiện

Chủ trì xây dựng và triển khai Đề án Chương trình “Hành trình phủ xanh biển”

 1.  

Nguyễn Thị Nhiên, Chi nhánh phía Nam

Chủ trì tham mưu, xây dựng và triển khai “Hội nghị thanh thiếu niên toàn cầu 2023” (GYS 2023) thuộc đề án “Giáo dục môi trường thông qua các hoạt động ngoại khóa”

 1.  

Nguyễn Quang Anh, Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức sự kiện

Chủ trì xây dựng và triển khai Đề án Chương trình “Nước sạch cho các trường học”

Thời hạn để các tổ chức, cá nhân có liên quan phản hồi về kết quả nêu trên: 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin này.

Thông tin liên hệ và tiếp nhận ý kiến phản hồi về kết quả nêu trên: Thường trực Hội đồng Sáng kiến Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Văn phòng) – Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Email: truyenthongtnmt@monre.gov.vn.

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 


Ý kiến bạn đọc