Thông tin báo chí

THÔNG TIN BÁO CHÍ Về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT

21:36, 22/09/2021
Trung tâm Truyền thông TN&MT, Bộ Tài nguyên và Môi trường  đăng tải  Thông tin báo chí về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT tại các file đính kèm: 

1. Thông tin báo chí về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT

2. 
Nội dung và phụ lục dự thảo Nghị định

Trung tâm Truyền thông TNMT