Thông tin báo chí

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CẤP CAO ASEAN VỀ KHOÁNG SẢN VỚI BA NƯỚC ĐỐI THOẠI

11:00, 07/10/2021
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

Ngày 07 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản với ba nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 14 (14th ASOMM+3) theo hình thức trực tuyến ở 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ban Thư ký ASEAN.

Tại điểm cầu Việt Nam, Hội nghị sẽ có sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số Bộ, ngành địa phương như: Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các doanh nghiệp về khoáng sản như Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials, Công ty Nikel Bản Phúc - Blackstone Minerals, Công Ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)...

Các nội dung chính tại Hội nghị:
(1) Các kiến nghị từ Hội nghị thượng đỉnh ASOMM+3 và các Hội nghị cấp cao liên quan.

(2) Trao đổi triển vọng khoáng sản và xây dựng chính sách khoáng sản trong ASEAN và 3 nước đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

(3) Cập nhật hoạt động hợp tác khoáng sản ASEAN+3 năm 2021

- Tóm tắt tiến độ thực hiện các Dòng hành động còn lại trong Kế hoạch Hợp tác Khoáng sản ASEAN + 3 giai đoạn 2016-2020
- Các nước cập nhật tình hình các nhiệm vụ đang triển khai trong Kế hoạch công tác ASOMM+3, 2016-2020:
+ Thúc đẩy thực hiện nghiên cứu hợp tác và chuyển giao công nghệ;
+ Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về giá trị gia tăng trong lĩnh vực khoáng sản và đá quý thông qua tổ chức Hội thảo;
+ Chia sẻ nghiên cứu về công nghệ xanh trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và phục hồi mỏ giữa các nước ASEAN (AMS) thông qua các hội nghị/hội thảo/tọa đàm;
+ Nâng cao kỹ năng và kỹ thuật để duy trì và nâng cấp Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khoáng sản ASEAN (AMDIS) thông qua các bài giảng và thực tế tại ba nước đối thoại và ASEAN;
+ Thăm dò và phát triển tài nguyên khoáng sản;
+ Các hoạt động liên quan thực hiện trong năm 2021.

(4) Xây dựng kế hoạch hợp tác khoáng sản ASEAN+3 giai đoạn 2022-2025
- Dự thảo Kế hoạch Hợp tác Khoáng sản ASEAN+3, 2022-2025
- ASEC cập nhật nhanh thời gian biểu xây dựng Kế hoạch Công tác Hợp tác Khoáng sản ASEAN+3 giai đoạn 2022-2025
- Hiệp hội Khai khoáng ASEAN (AFMA) trình bày Kế hoạch Công tác Hợp tác Khoáng sản ASEAN+3 giai đoạn 2021-2026

(5) Các vấn đề khác thảo luận tại Hội nghị
- Việt Nam cập nhật về khoáng sản: Cung cấp nguyên vật liệu công nghệ cao, thiết yếu cho đổi mới sáng tạo toàn cầu; Thúc đẩy ngành công nghiệp niken xanh ở Việt Nam.
- ASEC trình bày ngắn gọn Danh sách đầu mối ASOMM+3 mới nhất. AMS và ba nước Đối thoại cập nhật thay đổi cho Ban thư ký, nếu có

(6) Thông báo Kế hoạch dự kiến Hội nghị ASOMM+3 lần thứ 15 vào năm 2022 cũng như Hội nghị Nhóm Công tác chung, có thể mời ba nước Đối thoại tham gia.

(7) Xem xét và thông qua Báo cáo ASOMM+3 lần thứ 14
Trong những năm qua, ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam đã và đang thể hiện được vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước và ngày càng tiệm cận với với các nước phát triển trên thế giới. Các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến khoáng sản hoạt động hiệu quả, đổi mới sáng tạo sử dụng công nghệ cao, thiết bị khai thác tiên tiến, hiện đại nhằm thu hồi tối đa  sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả khoáng sản, bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững (tiêu biểu như Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials, Công ty Nikel Bản Phúc - Blackstone Minerals, Công Ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)); qua đó thể hiện vai trò chủ động và tích cực, nâng cao vị thế của Việt Nam trong ASEAN + 3 và trên Thế giới; Đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về đối ngoại trong công tác bảo vệ, phát triển bền vững nguồn tài nguyên và khoáng sản; Góp phần tăng cường, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các khuôn khổ song phương và đa phương; tìm kiếm các cơ hội tiếp nhận hỗ trợ tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực trong lĩnh vực khoáng sản.

Hội nghị tiến hành tổng kết kết quả hoạt động của ASOMM + 3 lần thứ 13; Đánh giá các hoạt động, xây dựng kế hoạch hợp tác và đề xuất các chương trình, dự án hợp tác về khoáng sản giữa ASEAN và Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; thảo luận các vấn đề sẽ đưa ra trao đổi và xin ý kiến tại Hội nghị Bộ trưởng Khoáng sản ASEAN (AMMIN). Qua đó, Hội nghị ghi nhận việc triển khai Kế hoạch hợp tác khoáng sản ASEAN + 3 giai đoạn 2016-2020 và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ không ngừng của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc với những đóng góp cho việc thực hiện nhiều hoạt động thúc đẩy trao đổi thông tin kỹ thuật và các mô hình thực hành tốt nhất về thông tin và cơ sở dữ liệu, phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ của khoa học địa chất và phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản; sự phát triển của Kế hoạch hợp tác mới cho giai đoạn 2022-2025 mong muốn cam kết với các đối tác này cũng như với các đối tác tiềm năng hiện có, tiếp tục theo đuổi cải tiến chính sách trong chuỗi giá trị khoáng sản và quản trị khoáng sản bền vững, xây dựng cơ sở dữ liệu khoáng sản ASEAN hiệu quả tạo điều kiện đầu tư cần thiết vào công tác thăm dò và phát triển khoáng sản trong khu vực.

Xin trân trọng thông cáo!

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường