Thông tin báo chí

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CẤP CAO ASEAN VỀ KHOÁNG SẢN LẦN THỨ 21

10:56, 06/10/2021
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

Bất chấp thách thức do đại dịch COVID-19 đã và đang diễn ra vô cùng phức tạp trên thế giới nói chung và cộng đồng quốc gia ASEAN nói riêng, ngày 06 tháng 10 năm 2021, Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản lần thứ 21 (ASOMM) và các Nhóm công tác đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện tại Hà Nội và từ hệ thống trực tuyến ở 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Tại điểm cầu Việt Nam, Hội nghị sẽ có sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số Bộ, ngành địa phương như: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Thông tin và truyền thông, cùng với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các doanh nghiệp về khoáng sản. Ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì Hội nghị.

Chương trình Hội nghị gồm 02 phiên:
Phiên thứ nhất (từ 9:00- 12:00): tập trung vào các nội dung kiến nghị từ các Hội nghị đã tổ chức trong năm 2021, khai thác khoáng sản bền vững.
Phiên thứ hai (13:30-17:00): thảo luận các nội dung để tiến tới thông qua kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về khoáng sản và cập nhật tiến độ thực hiện các giải pháp kinh tế ưu tiên trong lĩnh vực khoáng sản năm 2021.

Các nội dung chính tại Hội nghị:
(1) Kiến nghị thực hiện từ các hội nghị ASEAN;  các vấn đề xuyên suốt
(2) Tình hình thực hiện kế hoạch công tác ASEAN về khoáng sản
- Thương mại và đầu tư khoáng sản
- Phát triển khoáng sản bền vững
- Xây dựng năng lực khoáng sản
- Thông tin và dữ liệu khoáng sản
- Kết quả chính của Nhóm công tác chung (JWG) lần thứ năm và thứ sáu
(3) Cập nhật về hợp tác với diễn đàn liên chính phủ về khai thác, khoáng sản, kim loại và phát triển bền vững (IGF)
- Tiến độ kế hoạch làm việc luân phiên ASEAN - IGF giai đoạn 2019-2021
- Thông qua kế hoạch công tác ASEAN-IGF giai đoạn 2022-2025
(4) Báo cáo tiến độ dự án tăng cường hợp tác ASEAN về khoáng sản (SACM)
- Báo cáo tổng kết: nghiên cứu triển vọng phát triển hợp tác khoáng sản ASEAN; nghiên cứu xác định phạm vi hệ thống cơ sở dữ liệu ASEAN, AMDIS
- Các báo cáo tiến độ về: nghiên cứu tăng cường tiềm năng địa chất và xây dựng chính sách phù hợp phát triển khoáng sản ASEAN
(5) Báo cáo của các Hiệp hội khai khoáng ASEAN
(6) Thông qua kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về  khoáng sản (AMCAP-III) giai đoạn 2: 2021-2025
(7) Nhiệm vụ ưu tiên hằng năm của lĩnh vực khoáng sản ASEAN (thuộc kế hoạch chi tiết AEC 2025)
- Tiến độ các nhiệm vụ ưu tiên năm 2021 lĩnh vực khoáng sản
- Cập nhật tiến độ về các giải pháp kinh tế ưu tiên trong lĩnh vực khoáng sản năm 2021
- Đề xuất danh sách các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện năm 2022 lĩnh vực khoáng sản
(8) Công tác chuẩn bị cho ASOMM+3 lần thứ 14 và AMMIN 8
- công tác chuẩn bị cho ASOMM +3 lần thứ 14
- chương trình khai mạc và chương trình dự thảo AMMIN 8
- dự thảo báo cáo của chủ tịch ASOMM Đệ trình AMMIN
- báo cáo của nhóm chuyên trách xây dựng amcap tại aMMIN 8
(9) Thông cáo báo chí của AMMIN 8
(10) Thảo luận và thống nhất những vấn đề khác                               
- Kết quả của cuộc họp ban giám khảo (BOJ) của giải thưởng khoáng sản ASEAN lần thứ 3 (AMA 3)
- Cập nhật thời gian thực hiện hoạt động hợp tác năm 2021-2022
(11) Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị thường niên 2022
(12) Xem xét và thông qua báo cáo ASOMM 21
Hội nghị ghi nhận kết quả Đánh giá cuối kỳ đối với AMCAP-III Giai đoạn 1 do Ban Thư ký ASEAN báo cáo tại ASOMM 20 vào tháng 12 năm 2020, cũng như báo cáo của ASOMM 21 hoàn thành các giải pháp còn lại của Giai đoạn 1; đánh giá cao việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 của bốn nhóm công tác khoáng sản ASEAN, đây được coi là các kế hoạch trọng tâm trong hợp tác khoáng sản ASEAN năm 2021, qua đó thông qua AMCAP-III giai đoạn 2, hướng dẫn hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoáng sản theo kế hoạch tổng thể kinh tế ASEAN 2025 cho giai đoạn 2021-2025; cam kết hợp tác khoáng sản ASEAN hướng tới thúc đẩy khu vực trở thành điểm đến đầu tư khoáng sản và xây dựng đầu tư trong tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị khoáng sản, trong đó chú trọng thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực thăm dò khoáng sản và hỗ trợ ước tính trữ lượng và tài nguyên trong cộng đồng ASEAN, bao gồm: tổ chức các hội thảo về xây dựng chính sách để xác định chính sách, quy định và tiêu chuẩn quản trị để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển khoáng sản bền vững trong khu vực.

Xin trân trọng thông cáo!


Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường