Đo đạc, bản đồ

Đề nghị cung cấp các bộ bản đồ phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn

12:49, 09/11/2020

Trước bối cảnh diễn biến thiên tai trên toàn quốc, đặc biệt là các tỉnh miền Trung ngày càng phức tạp, khôn lường,... để  áp ứng yêu cầu phục vụ dự báo, cảnh báo kịp thời, trong đưa ra được các thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, bão, lũ, sạt lở đất, lũ quét chi tiết và chính xác hơn, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Viễn thám quốc gia, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản sẽ cung cấp cho Tổng cục Khí tượng Thủy văn các bộ bản đồ trên phạm vi toàn quốc.

 

Trong thời gian vừa qua, thiên tai bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lũ quét, sạt lở đất liên tục xuất hiện trên hầu khắp các tỉnh thuộc phạm vi cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực ven biển miền Trung với bão chồng bão, lũ chồng lũ gây nhiều thiệt hại to lớn về người và tài sản.

Hiện nay, tình hình mưa, lũ, ngập lụt ở khu vực Trung Bộ vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, nhiều khu vực bị ngập lụt sâu, diện rộng. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã và đang tính toán, cung cấp các bản đồ ngập lụt, lũ quét, sạt lở phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, để có thể tính toán chi tiết được các khu vực bị ngập lụt, tình trạng sạt lở, lũ quét, cần phải các các bộ bản đồ phụ trợ như bản đồ địa hình, bản đồ thảm phủ, bản đồ sử dụng đất, bản đồ các lớp hành chính chi tiết tại những khu vực này.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn thì “Cơ quan nhà nước khai thác thông tin, dữ liệu khí tƣợng thủy văn vì mục đích phục vụ, phòng chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia hoặc phục vụ mục đích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không phải trả phí”. Còn theo quy định tại điểm đ khoản 3 và điểm c khoản 5 Điều 41 Luật Đo đạc và Bản đồ về cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thì “Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ được cung cấp rộng rãi bao gồm danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; ghi chú điểm về mốc đo đạc; bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia; dữ liệu về địa giới hành chính, thủy văn, giao thông, dân cư, phủ thực vật, địa danh, bản đồ hành chính và các thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ khác không thuộc danh mục bí mật nhà nước” và “trường hợp khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai thì được miễn, giảm theo quy định của pháp luật”.

Cụ thể, theo đề nghị của Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cung cấp các bộ bản đồ mô hình số địa hình (dạng raster) tỉ lệ 1:50.000, 1:10.000, 1: 5.000 kèm đầy đủ trường thông tin, các lớp dữ liệu thành phần; định dạng file số Arcgis hoặc Mapinfo; Bản đồ các lớp hành chính giao thông, thủy hệ, hồ chứa ..) kèm đầy đủ trường thông tin dữ liệu; định dạng file số Arcgis hoặc Mapinfo.Cục Viễn thám quốc gia cung cấp các bộ Bản đồ thảm phủ thực vật dạng raster) tỉ lệ 1:50.000, 1:10.000 kèm đầy đủ trường thông tin, các lớp dữ liệu thành phần; định dạng file số Arcgis hoặc Mapinfo; Bản đồ s dụng đất dạng raster) tỉ lệ 1:50.000, 1:10.000 kèm đầy đủ trường thông tin, các lớp dữ liệu thành phần; định dạng file số Arcgis hoặc Mapinfo. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản cung cấp chi tiết dữ liệu bản đồ trong khuôn khổ Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam” phục vụ cảnh báo thiên tai lũ quét, sạt lở đất bao gồm: các bản đồ số về phân vùng nguy cơ sạt lở đất của 15 tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An) và bản đồ số hiện trạng trượt lở đất đá của 17 tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình).