Đo đạc, bản đồ

Hoàn thành Báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2020

08:46, 05/11/2020

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trong 10 tháng đầu năm 2020 đã được Bộ khẩn trương hoàn thành.

Hoàn thành Báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2020 được ban hành tại Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2008 và xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Xây dựng và ban hành các văn bản quy định kỹ thuật phục vụ quản lý thống nhất các hoạt động đo đạc, bản đồ trên cả nước.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tại Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2020 phục vụ kịp thời cung cấp dữ liệu nền theo quy định của Luật Quy hoạch. Xây dựng mô hình số độ cao khu vực các thành phố lớn và ven biển phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tiếp tục hoàn thiện hệ quy chiếu, hệ tọa độ và hệ độ cao đảm bảo thống nhất trên toàn quốc.

Tổng hợp nhu cầu thu nhận ảnh viễn thám năm 2021 của các Bộ, ngành địa phương trong cả nước phục vụ xây dựng kế hoạch thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám trong năm 2021; cập nhật tình hình thu nhận ảnh viễn thám VNREDSat-1 định kỳ hàng tháng và dõi lịch vệ tinh để đặt chụp ảnh VNREDSat-1 hàng ngày.

Tiếp tục vận hành ổn định trạm thu ảnh vệ tinh để thu nhận dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1. Ngoài ra, triển khai thực hiện dự án tăng cường năng lực giám sát tài nguyên môi trường phục vụ thu nhận dữ liệu ảnh vệ tinh SPOT 6/7.

Trong 10 tháng đầu năm, Bộ TN&MT đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Ứng dụng viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; theo dõi thông tin thiên tai để kích hoạt yêu cầu thu ảnh từ các vệ tinh Rada và quang học trong hệ thống khi có thiên tai xảy ra; thực hiện chuẩn bị thông tin nền và các mẫu sản phẩm về bản đồ và báo cáo nhanh trong trường hợp thiên tai ngập lụt; chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực thực hiện nhiệm vụ giám sát ngập lụt do bão và mưa lớn khi có yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ TNMT đánh giá nguy cơ, khu vực xảy ra thiên tai để tiến hành đặt gửi yêu cầu cung cấp ảnh giám sát thiên tai cho cơ quan quản lý thảm họa thiên tai Châu Á - Thái Bình Dương Sentinel Asia.

Cập nhật thông tin và công bố sơ đồ thu nhận dữ liệu viễn thám quốc gia trên trang thông tin điện tử phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.