Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

06:28, 10/04/2021
Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thông báo tuyển dụng 09 chỉ tiêu viên chức vào các vị trí việc làm trong các tổ chức trực thuộc Trung tâm, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Trình độ đào tạo:
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này).
- Có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
1.3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

II. Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm: 09 chỉ tiêu (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này)

III. Hình thức, nội dung và thời gian, địa điểm thi tuyển
3.1. Hình thức, nội dung thi tuyển
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức thi tuyển quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể:
3.1.1. Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung
- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.
- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;.
+ Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh từ trình độ đại học trở lên; Có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên học tập ở nước ngoài (đào tạo bằng tiếng Anh) hoặc học bằng tiếng Anh ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
+ Phần III: Tin học văn phòng 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi (Kiến thức chung, Ngoại ngữ tiếng Anh, Tin học văn phòng), nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
+ Hình thức thi: Thi phỏng vấn.
+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
+ Thang điểm: 100 điểm.
b) Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức
Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

3.2. Thời gian, địa điểm thi tuyển
- Thời gian thi: dự kiến tổ chức trong tháng 5 năm 2021.
- Địa điểm thi:
+ Địa điểm thi Vòng 1 (Thi trắc nghiệm kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học): Trụ sở Trường Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội (Số 41A đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
+ Địa điểm thi Vòng 2 (Thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành): Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường (Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
Thời gian, địa điểm cụ thể được thông báo trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (monrenews.gov.vn).
IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
a) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí việc làm trở lên, khai không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển (hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại).
Thành phần hồ sơ dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự thi tuyển (theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);
- Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm) theo yêu cầu vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Đối với người đã qua hợp đồng lao động cần nộp: Nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp, Bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động và sổ bảo hiểm xã hội;
- Ba (03) phong bì dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận;
- Hai (02) ảnh cỡ 3x4 của người dự tuyển.
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định (tại Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức hoặc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
b) Số lượng hồ sơ cần nộp: 01 bộ.

4.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển
- Thông báo tuyển dụng được công khai trên Báo Tài nguyên và Môi trường (baotainguyenmoitruong.vn), Trang Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (monre.gov.vn), Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (monrenews.gov.vn) và niêm yết công khai tại sảnh tầng 1, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường (Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
- Thời gian:
Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Tài nguyên và Môi trường, Trang Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.
Hồ sơ dự tuyển viên chức được tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Điện thoại: 0886276688 - bấm phím 0).

4.3. Lệ phí thi
Người đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển khi nộp hồ sơ thi tuyển thì phải nộp phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh/lần (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
Thông báo về thời gian, địa điểm nghe phổ biến nội dung ôn tập, quy chế thi và các vấn đề liên quan đến tuyển dụng viên chức sẽ được thông báo, cập nhật trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.
Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Số điện thoại cố định: 0886276688 - bấm phím 0 hoặc số di động: 0918040590).

Chi tiết các vị trí tuyển dụng xem tại Toàn văn Thông báo số 03/TB-TTTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2021 về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Trung tâm Truyền thông TNMT