Tin mới

Hoàn thiện xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành TN&MT giai đoạn I

08:59, 19/06/2024

Ngày 18/6, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp về báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 của Cục Chuyển đổi số và thông tin dữ liệu TN&MT.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Khuất Hoàng Kiên - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và thông tin dữ liệu TN&MT (CĐS&TTDLTNMT) cho biết: Ngày 22/5/2023, Bộ TN&MT đã phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 1315/QĐ-BTNMT và ngày 9/6/2023, Bộ đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc Dự án tại Quyết định số 1525/QĐ-BTNMT.

Ông Khuất Hoàng Kiên - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và thông tin dữ liệu TN&MT báo cáo tại cuộc họp

Cục đã trình Bộ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) một số gói thầu và đã được phê duyệt tại Quyết định số 1079/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2024. Theo đó, Cục đang khẩn trương triển khai công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu trong Quý II/2024, gồm 10 gói thầu.

Trong gói thầu về Đầu tư hệ thống máy chủ, phần mềm thương mại chuyên dụng phục vụ thực thi CSDL đất đai quốc gia; Đầu tư thiết bị mạng cho Trung tâm dữ liệu và Đầu tư Hệ thống máy chủ chuyên dụng thực thi CSDL phục vụ thiết lập nền tảng quản trị, dữ liệu tại Bộ TN&MT - được đánh giá có tính khả thi để thực hiện. Tuy nhiên, về gói thầu Xây dựng CSDL đất đai cấp Trung ương vẫn cần phải rà soát thêm.

Đối với các gói thầu về Giám sát thi công; Đầu tư trang thiết bị đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ 4 cho Trung tâm dữ liệu; Cải tạo cơ điện và thiết bị vận hành,… đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt E – HSMT và phát hành trong tháng 6/2024. Sau đó, Cục sẽ tiếp tục triển khai các gói thầu thuộc kế hoạch Quý III/2024.

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán các hạng mục, ông cho biết, Cục đã họp hội đồng thẩm định các hạng mục: Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, các nội dung đầu tư cho lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn, Địa chất Khoáng sản, Nền tảng quản trị dữ liệu TN&MT.

Cùng với đó, Cục đang hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán, sẽ tổng hợp, trình Bộ phê duyệt KHLCNT (nhóm 2) trong tháng 6/2024. Đồng thời, Cục cũng tích cực phối hợp lập Thiết kế chi tiết và dự toán các nội dung đầu tư cho lĩnh vực Viễn thám, Tài nguyên nước, Môi trường, Biển và Hải đảo, Biến đổi khi hậu theo các bộ Luật hiện hành.

Ông Nguyễn Bảo Trung – Phó Cục trưởng Cục CĐS&TTDLTNMT báo cáo về việc xây dựng Hệ thống quản lý điều hành thông minh tại Bộ TN&MT. Trong đó, Cục đã hoàn thành các gói thầu trong dự án và đến nay, Cục đang hoàn thiện công tác Lập thiết kế chi tiết và dự toán các hạng mục: Xây dựng hệ thống quản lý điều hành thông minh tại Bộ, kết nối với Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm chỉ đạo, điều hành của các bộ, ngành, địa phương và Đầu tư, trang bị phòng điều hành trung tâm tại trụ sở Bộ TN&MT.

Qua đó, Cục CĐS&TTDLTNMT đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc Bộ và thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, địa điểm trang bị phòng điều hành trung tâm sẽ thay đổi, các phương án thiết kế và địa điểm mới đang gấp rút hoàn thiện và sẽ trình lãnh đạo Bộ đến năm 2025 để hoàn thiện dự án.

Ông Trần Văn Đoài – Phó Cục trưởng Cục CĐS&TTDLTNMT trình bày Dự án tại cuộc họp

Ông Trần Văn Đoài – Phó Cục trưởng Cục CĐS&TTDLTNMT trình bày về Dự án Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, CSDL TN&MT (giai đoạn 1), trong quý III/2024, Cục đã tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục tổ chức lựa chọn nhà thầu gồm: Xây dựng MPLIS; hạ tầng số, kết nối , an toàn thông tin cho CSDL đất đai quốc gia tập trung, thống nhất và Đầu tư Hệ thống máy chủ chuyên dụng thực thi CSDL phục vụ thiết lập nền tảng quản trị, dữ liệu tại Bộ TN&MT.

Bên cạnh đó, phấn đấu cơ bản hoàn thành một số phần mềm quan trọng trong Hệ thống thông tin đất đai quốc gia năm 2024 để có thể triển khai thử nghiệm tại một số địa phương trong Quý I/2025; phê duyệt thiết kế chi tiết và tổ chức lựa chọn nhà thầu một số nội dung thuộc hạng mục “Xây dựng, hoàn thiện CSDL, hệ thống thông tin quốc gia, quan trọng ngành TN&MT đảm bảo dữ liệu được cập nhật đến năm 2025” bao gồm: Xây dựng CSDL đất đai cấp Trung ương; lĩnh vực Khí tượng Thuỷ văn; Địa chất Khoáng sản; Thiết lập, triển khai kho dữ liệu lớn cho các lĩnh vực ngành TN&MT.

Đồng thời, thời gian tới, Cục cũng phê duyệt thiết kế chi tiết và tổ chức lựa chọn nhà thầu hạng mục “Xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ thu nhận, tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ toàn diện nguồn tài nguyên số về TN&MT”.

Toàn cảnh cuộc họp

Kết luận chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá, về cơ bản dự án đã tiến hành giải ngân theo đúng các mục tiêu đề ra, theo đúng quy định hiện hành.

Tuy nhiên, Dự án “Xây dựng Hệ thống quản lý điều hành thông minh tại Bộ TN&MT” về việc thay đổi địa điểm xây dựng phòng điều hành trung tâm tại trụ sở Bộ, dẫn đến việc thay đổi thiết kế và chậm trễ trong công tác triển khai thực hiện gói thầu.

Đối với Dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, CSDL TN&MT (giai đoạn I), trong quá trình thiết kế chi tiết, triển khai các gói đầu tư, Cục CĐS&TTDLTNMT cần nghiên cứu, cập nhật các quy định mới về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an. Vì vậy, Cục cũng cần thận trọng, chi tiết thực hiện tiếp nhận các yêu cầu kỹ thuật, các số liệu về hiện trạng dữ liệu của các lĩnh vực để đảm bảo được tính khả thi của thiết kế và công việc đầu tư.

Bên cạnh đó, ngân sách để vận hành 3 Dự án là rất lớn và cần nhiều thời gian để hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Do đó, Cục cần phối hợp với Văn phòng Bộ đề xuất lãnh đạo Bộ các văn bản chỉ đạo ngành dọc thực hiện; cần khẩn trương triển khai các gói thầu hạng mục từ Trung ương đến địa phương, nhất là đối với các cấp tỉnh, huyện địa phương để có những phương án đề xuất phù hợp đảm bảo tiến độ thực hiện.

Đối với Đề án Chuyển đổi số liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo, vì thế, Cục cần kết hợp với các đơn vị thuộc Ban Chỉ đạo để đưa ra được những kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực. Đồng thời cần hoàn thiện xin ý kiến đơn vị Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ, Văn phòng Bộ lên lịch họp những chương trình họp quan trọng của lãnh đạo Bộ, họp trực tuyến, trực tiếp,… đảm bảo đường truyền và nội dung báo cáo cụ thể.

Về Đề án “Xây dựng Hệ thống quản lý điều hành thông minh tại Bộ TN&MT”, Thứ trưởng đề nghị Cục cần có bản đồ thiết kế sơ bộ, xin ý kiến lãnh đạo Bộ, sau khi được đồng ý chủ trương, Cục CĐS&TTDLTNMT cần phải chỉnh sửa, bổ sung theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; cố gắng thực hiện theo đúng tiến độ để hoàn thiện Đề án.

Theo Báo TNMT


Ý kiến bạn đọc