Tin mới

Bộ TN-MT: Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

15:13, 25/04/2024

Ngày 23/4, Bộ TN-MT đã ban hành Quyết định số 1082 ngày 23/4/2024 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN-MT.

Theo quyết định này, Lập Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; Lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản (Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản); Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; Khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của cấp trung ương

Thủ tục khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và thủ tục khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh và sở TN-MT thực hiện.

Bộ TN-MT cũng đã ban hành nội dung cụ thể của các thủ tục nêu trên, gồm trình tự thực hiện, cách thức, thành phần hồ sơ, thời gian, đối tượng thực hiện, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, kết quả thực hiện...

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường


Ý kiến bạn đọc