Tin mới

Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024

16:47, 01/04/2024

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 – 2024 là Giải thưởng báo chí có tính chất quan trọng và thiết thực; nhiều chủ đề liên quan công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức và sẽ trao thưởng cho các tác phẩm đạt Giải vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024).  

Đối tượng dự giải: Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung theo quy định tại Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024 đều có thể gửi tác phẩm dự Giải.

Thời gian nhận tác phẩm dự Giải: từ ngày 21/6/2023 đến hết ngày 31/7/2024 (tính theo dấu bưu điện);

Địa chỉ nhận tác phẩm tham dự Giải: Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (số 46, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thực hiện Kế hoạch số 735/KH-MTTW-BTT ngày 05/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024, tháng 6/2023, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam công bố Thể lệ của Giải.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu: Các cơ quan báo chí, truyền thông trực thuộc Bộ: Phát động đợt sáng tác tác phẩm báo chí chủ đề đại đoàn kết gắn công tác. Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; có các tác phẩm báo chí gửi Ban . Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024 đảm bảo hiệu quả, đúng kế hoạch.

Các đơn vị khác trực thuộc Bộ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 – 2024.

Thể lệ xem tại đây

 Thực hiện: Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường


Ý kiến bạn đọc