Quản lý đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm

07:09, 18/01/2022
Năm 2021, Tổng cục Quản lý đất đai đã hoàn thành 100% việc xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thành và trình Quốc hội quyết định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; kịp thời chỉ đạo, kiểm soát tình trạng sốt đất ở một số địa phương, các biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở, góp phần phát triển kinh tế và trật tự xã hội...

 

Chiều 17/1, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hoàn thành 100% tiến độ về văn bản quy phạm pháp luật

Ông Chu An Trường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, trong năm 2021, Tổng cục đã quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức đã có nhiều cố gắng, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều nhiệm vụ đột xuất đã được các đơn vị chủ trì, phối hợp hoàn thành theo đúng chỉ đạo, đảm bảo chất lượng.

Trong đó, đã hoàn thành 100% việc xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm 2 Nghị định và 4 Thông tư; hoàn thành và trình Quốc hội quyết định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

Hoạt động trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Quốc hội gửi đến trước, trong và sau kỳ họp Quốc hội được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; các báo cáo phục vụ lãnh đạo Bộ làm việc với các Bộ, ngành, địa phương được chuẩn bị đầy đủ; kịp thời chỉ đạo, kiểm soát tình trạng sốt đất ở một số địa phương, các biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở, góp phần phát triển kinh tế và trật tự xã hội...

Qua số liệu tổng hợp theo dõi của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính cho thấy, nguồn thu về đất đai liên tục tăng qua các năm, cụ thể: năm 2013 là 63.681 tỷ đồng; năm 2014 là 69.580 tỷ đồng; năm 2015 là 102.045 tỷ đồng; năm 2016 là 145.801 tỷ đồng; năm 2017 là 185.957 tỷ đồng; năm 2018 là 217.699 tỷ đồng; năm 2019 là 232.689 tỷ đồng; năm 2020 là 254.854 tỷ đồng. Đến 21/12/2021, đạt 172,25 nghìn tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng thu ngân sách nội địa cao gấp 3,5 lần năm 2015.

Về công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, Tổng cục tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 77% tổng diện tích tự nhiên (các loại tỷ lệ bản đồ); tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 97,36% tổng diện tích các loại đất cần cấp.

Tổng cục chỉ đạo, chấn chỉnh các địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn các địa phương thực hiện đánh giá đầy đủ và toàn diện về tình hình hoạt động và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tổng cục kịp thời chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đất để chấn chỉnh tình trạng giá đất ở một số địa phương, một số khu vực tăng lên một cách đột biến gây nên hiện tượng sốt ảo làm ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội và việc triển khai các dự án đầu tư.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức áp dụng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 và việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn cấp tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt việc xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất, đặc biệt là giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất…

Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu tại Hội nghị

Ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được của Tổng cục Quản lý đất đai trong năm 2021, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho rằng, mặc dù, đối diện với nhiều khó khăn, nhiều nhiệm vụ phát sinh, nhưng tập thể Tổng cục đã đoàn kết, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, nhất là việc hoàn thành và trình Quốc hội quyết định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025, hoàn thành Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, tháo gỡ vướng mắc về chính sách ở địa phương…

Ưu tiên gỡ vướng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Theo Báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai, trong năm 2022, Tổng cục phấn đấu hoàn thành 100% văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ đề ra; ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và gắn với tăng cường phổ biến, tổ chức thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tổng Cục trưởng Lê Thanh Khuyến phát biểu tại Hội nghị

Cụ thể, Tổng cục hoàn thiện các nội dung tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hoàn thiện báo cáo về Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo tiến độ và chất lượng trình Chính phủ; hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Tổng cục tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Quang cảnh Hội nghị

Về các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, trong năm 2022, Tổng cục sẽ tổ chức triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025, hoàn việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu, kết nối liên ngành, thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến về đất đai; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện tốt việc áp dụng khung giá đất cho giai đoạn 2020 - 2024.

Ngoài ra, Tổng cục triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt. Đồng thời, duy trì và tăng cường công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng; nắm bắt và xử lý kịp thời các thông tin mà báo chí và dư luận quan tâm.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của đơn vị trong năm qua, từ đó đề xuất ý kiến để Tổng cục nói chung và các đơn vị nói riêng hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2022. Đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ cũng có ý kiến về việc tăng cường sự phối hợp trong tất cả các hoạt động giữa các đơn vị và Tổng cục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Minh Ngân thống nhất cao với các nhiệm vụ đã đề ra của Tổng cục Quản lý đất đai, đồng thời, đề nghị lãnh đạo Tổng cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn trách nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện các đề án, dự án trình Chính phủ và các văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai và các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Tổng cục tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; xây dựng trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.... Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường phối hợp chặt chẽ với Tổng cục để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến cảm ơn Thứ trưởng đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với lĩnh vực đất đai, đồng hành cùng Tổng cục Quản lý đất đai vượt qua những khó khăn, thách thức.

Đồng thời, Tổng Cục trưởng Lê Thanh Khuyến bày tỏ mong muốn trong năm 2022, đơn vị sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo Bộ cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ để Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2021, Tổng cục tiếp nhận 350 thông tin phản ánh về vi phạm đất đai (qua đường dây nóng: 140 thông tin; qua báo chí: 32 thông tin; qua đơn thư: 178 thông tin), giảm 70 thông tin so với năm 2020 và đã xem xét, xử lý theo đúng quy định.