Quản lý đất đai

Bộ TN&MT lấy ý kiến 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam về xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

15:24, 29/12/2021
Ngày 28/12/2021, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến về Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) với 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam. Thứ trưởng Bộ TN&MT: Nguyễn Thị Phương Hoa và Lê Minh Ngân chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Bộ TN&MT có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai, đại diện lãnh đạo một số đơn trực thuộc Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai.

Tại các điểm cầu trực tuyến đại diện Ủy ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, các Bộ: Tư pháp, Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT, Xây dựng và lãnh đạo UBND, Sở TN&MT 19 tỉnh, thành khu vực miền Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết, Luật Đất đai là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung, của từng địa phương nói riêng. Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình hình mới, Quốc hội đã đưa Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

1

Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu tại Hội nghị

Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật Đất đai của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, chuẩn bị nội dung dự thảo Luật Đất đai. Ngày 03/12/2021, Bộ đã gửi Dự thảo Luật và Tờ trình để lấy ý kiến các Bộ, ngành và các địa phương.

Thứ trưởng đề nghị, các địa phương tập trung thảo luận cụ thể và làm sâu sắc hơn về những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai tại địa phương; những bài học kinh nghiệm và các giải pháp cụ thể để khắc phục, đặc biệt là các giải pháp chính sách đột phá cần phải có để quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên, tài sản đất đai.

2

Các đại biểu tham dự tại các điểm cầu trực tuyến

Đồng thời, cho ý kiến về bố cục mới của dự thảo Luật và một số định hướng dự kiến sửa đổi cụ thể trong dự thảo Luật Đất đai; những nội dung khác chưa được đề cập đến trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhưng đã phát sinh trên thực tiễn tại các địa phương hoặc những chính sách cần phải tính đến để Luật Đất đai có được tầm nhìn dài hạn.

Tại Hội nghị, đại biểu 19 tỉnh thành miền Nam cơ bản nhất trí với đánh giá tổng kết thi hành Luật Đất đai của Bộ TN&MT và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ TN&MT xây dựng và cho rằng các quy định của Dự thảo sẽ tháo gỡ, xử lý được các bất cập trong thực tiễn, giải quyết được các xung đột giữa Luật Đất đai với các Luật liên quan.

Đồng thời cũng cho ý kiến các vấn đề còn ý kiến khác nhau về 11 nội dung của Dự thảo như: Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

1

Quang cảnh điểm cầu Bộ TN&MT

Ghi nhận các ý kiến góp ý của các địa phương, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ nghiêm túc tiếp thu, phân tích và tổng hợp để bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai.

Thứ trưởng cũng đề nghị, lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo hoàn thành báo cáo góp ý Dự thảo Luật Đất đai và sớm gửi về Bộ để hoàn thiện trình Chính phủ theo đúng kế hoạch; đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục có những ý kiến trong quá trình xây dựng Luật.

Theo Báo TNMT