Lĩnh vực chuyên ngành

Song hành trong công tác truyền thông tài nguyên và môi trường

09:17, 03/02/2023

Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đã khẳng định được vị trí của mình trong công tác truyền thông về tài nguyên và môi trường trong đó có sự phối hợp đồng hành cùng với Báo Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm truyền thông TN&MT
Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm truyền thông TN&MT

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đã thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách, văn bản quy phạm pháp luật. Tuyên truyền và phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể viên chức, người lao động. Thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, truyền thông chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường: tuyên truyền, truyền thông các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; phối hợp với các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Trong các năm qua, Trung tâm luôn chủ động hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng trong các hoạt động truyền thông trọng tâm của Bộ theo chuyên đề. Mỗi năm, Trung tâm phối hợp với các đơn vị xây dựng khoảng 1.000 sản phẩm tuyên truyền (tin, bài, phóng sự, chuyên mục, toạ đàm, phỏng vấn…) trên các kênh thông tin như: Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, kênh Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Nhân dân, Báo Lao động, Báo Đại biểu nhân dân, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo Tiền phong, Báo Điện tử Đảng Cộng sản… và các Đài Phát thanh, Truyền hình, Báo in, Báo Điện tử Trung ương và địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông theo chuyên đề như: tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường cho các lĩnh vực (Đất đai, địa chất khoáng sản, khí tượng thủy văn, tài nguyên nước…); nâng cao nhận thức cộng đồng về các lĩnh vực của ngành trong đó có rác thải nhựa, những đổi mới trong quy định của nhà nước về nhập khẩu phế liệu, Biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo... trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Song hành cùng Báo Tài nguyên và Môi trường với từng lĩnh vực, từng cơ chế chính sách của Ngành, Trung tâm đã thường xuyên phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông về các lĩnh vực của Ngành; tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động Truyền thông phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường (trong đó có tuyên truyền tham vấn cộng đồng trước khi ban hành chính sách, pháp luật; Phổ biến chính sách, pháp luật); Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường (tổ chức Ngày kỷ niệm, Ngày truyền thống, sự kiện tài nguyên và môi trường; giải thưởng, cuộc thi, hội thi, diễn đàn, tọa đàm);

Riêng năm 2022 đã tổ chức được 4 buổi tọa đàm trực tuyến trên Báo Tài nguyên và Môi trường với các nội dung gồm:  Toạ đàm trực tuyến “Bảo đảm an ninh nguồn nước vì sự phát triển bền vững”; Toạ đàm trực tuyến “Truyền thông chính sách pháp luật về đất đai”; Toạ đàm trực tuyến “Tăng cường thực thi chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững”; Toạ đàm trực tuyến “Chính sách pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học hướng đến phục hồi các hệ sinh thái”.

Cùng với đó là các hoạt động tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc các tổ chức chính trị xã hội, đại diện các cơ quan truyền thông trên cả nước; Các hoạt động truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)”, phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông về các ngày lễ, sự kiện, các hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường như Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hướng ứng Ngày Đại dương thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,…

Xác định là cơ quan truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Một Bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về 9 lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; địa chất và tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; biến đổi khí hậu; viễn thám. Đây là những lĩnh vực quản lý nguồn lực đầu vào của nền kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến quốc phòng, an ninh, sự phát triển bền vững của đất nước. Do đó, từng chủ trương, chính sách cũng như hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ đều được dư luận xã hội và nhân dân hết sức quan tâm. Chính vì vậy, với sự đồng hành hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo chí, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về TN&MT đều được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến với người dân và doanh nghiệp. Từ đó giúp ngành thực hiện tốt vai trò của mình trong phát huy các nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững; chủ động tham mưu để Đảng và nhà nước ban hành những chủ trương, chính sách lớn mang tầm chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Có thể nói, Trong giai đoạn những năm đầu thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường cũng đã cơ bản hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động và triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trong đó, các sự kiện trọng đại của ngành tài nguyên và môi trường đã thực hiện thành công, hiệu quả, có sức lan tỏa tới cộng đồng. Do đó trong thời gian tới các sự kiện, hoạt động truyền thông của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường sẽ luôn đồng hành và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ trong đó có Báo Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao hiệu quả, tính lan tỏa của các sự kiện truyền thông…/

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường


Ý kiến bạn đọc