Tin tức - Sự kiện

Hội nghị “Phổ biến, tập huấn pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường” khu vực phía Bắc

10:31, 19/08/2022
 
1
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phuong Hoa phát biểu khai mạc Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát biểu khai mạc Hội nghị và nhấn mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên, quan trọng của quá trình tổ chức thực hiện pháp luật, đóng vai trò như là cầu nối để đưa các quy định của pháp luật đi vào thực tế cuộc sống.
1
 
Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền các Quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, lĩnh vực vực; xây dựng, trình dự án Luật đất đai (sửa đổi); Luật tài nguyên nước; tổng kết đánh giá và chuẩn bị hồ sơ luật khoáng sản sửa đổi thì việc triển khai thi hành pháp luật về TNMT cũng là một trong nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, nhất là việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành luật; các VBQPL mới ban hành về đất đai, khoáng sản,…nhằm triển khai thi hành có đồng bộ, thống nhất trong cả nước. Nhận thấy, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được ưu tiên hàng đầu. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cảm kích vì sự quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tài nguyên và môi trường nói chung cũng như quyết tâm đồng hành cùng Bộ trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng của các Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức chính trị - xã hội của 25 địa phương khu vực phía Bắc.

 
4
Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Tiếp theo đó, ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đánh giá các kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội cũng như các khó khăn thách thức của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian gần đây. Trong đó, việc kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã là một trong những kết quả quan trọng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của tỉnh.

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường cũng đặc biệt được quan tâm và thực hiện kịp thời với nhiều hình thức và huy động được cả hệ thống chính trị tham gia (theo quy chế phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức chính trị xã hội các cấp). Qua đó đã nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường.

Phó Chủ tịch cho rằng, việc tổ chức Hội nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Quảng Ninh là cơ hội để các đại biểu nắm bắt được quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường cũng như trao đổi, đề xuất tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực thi pháp luật của các lĩnh vực về bảo vệ môi trường; để từ đó tiếp thu các ý kiến phản hồi, của các tổ chức, cá nhân đặc biệt là từ cơ sở, để làm căn cứ đề xuất tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh mong muốn công tác truyền thông, tập huấn chuyên ngành lĩnh vực tài nguyên và môi trường sẽ có sự chuyển biến mạnh từ nhận thức sang hành động, góp phần vào quan trọng trong việc sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên - môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 
2
Toàn cảnh Hội nghị
Tham luận tại Hội nghị có các chuyên đề Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới, trao đổi khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi văn bản quy phạm pháp thuộc lĩnh vực môi trường, đất đai, khoáng sản do Đại diện Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Nhằm hoàn thiện và phục vụ tốt hơn các nhu cầu về công tác quản lý tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kết nối, đồng hành cùng các địa phương, trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, khâu đầu tiên, quan trọng của quá trình tổ chức thực hiện pháp luật.

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường