Truyền thông chính sách

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường thúc đẩy truyền thông chính sách tài nguyên và môi trường

15:17, 15/03/2024

Ngày 15 tháng 03 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh,, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường và Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường thúc đẩy truyền thông chính sách tài nguyên và môi trường.

Tham dự Chương trình Lễ ký kết có Ông Nguyễn Việt Dũng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam. Cùng Lãnh đạo, viên chức, người lao đồng trực thuộc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và Môi trường, các thành viên Ban chấp hành và các Hội viên Câu lạc Bộ Bất động sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TNMT chia sẻ tại Lễ ký kết
Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch CLB Bất động sản Việt Nam chia sẻ tại Lễ ký kết

Thỏa thuận hợp tác là cam kết lâu dài giữa Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam trong việc tổ chức, triển khai các chương trình, hoạt động, sự kiện hỗ trợ công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai, bất động sản.

Ông Đoàn Trường Giang, PGĐ Trung tâm Truyền thông TN và MT thông qua biên bản thoả thuận hợp tác

Đồng thời thúc đẩy sự tham gia, hợp tác và thể hiện trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, xã hội về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực đất đai đảm bảo an ninh, xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

 
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN và MT và Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch CLB Bất động sản Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác

 

Trong bối cảnh Luật Đất đai 2024 vừa được Quốc hội thông qua, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin về nội dung trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp triển khai hiệu quả Luật Đất đai 2024 và các văn bản pháp luật có liên quan. Tập trung vào các cơ chế, chính sách của thị trường bất động sản, các chính sách về định giá đất, thu hồi đất, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tác động của chính sách đất đai đối với thị trường bất động sản, chính sách tài chính đất đai, quản lý nguồn vốn, nguồn tín dụng trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Các đại biẻu chụp ảnh lưu niệm

Đồng thời phối hợp huy động các nguồn lực để sản xuất các ấn phẩm truyền thông, tổ chức các giải thưởng, cuộc thi về tài nguyên và môi trường và tổ chức các chương trình thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng như: cung cấp nước sạch, làm cầu, đường, trường học; hỗ trợ người dân gặp khó khăn, hạn hán, lũ lụt; thực hiện các chương trình trồng cây xanh, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc…

Thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 


Ý kiến bạn đọc