Tin tức - Sự kiện

Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam

17:00, 31/10/2022

Tham dự có đại diện lãnh đạo các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính; đại diện lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đại diện Tổng cục Môi trường.

Theo ông Đỗ Văn Sen, Cục trưởng Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo, thực hiện Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được giao chủ trì, xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhấn chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tập trung xây dựng và hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 4503/BTNMT-TCBHĐVN gửi dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư đến các Bộ, ngành liên quan và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển để xin ý kiến góp ý. Đồng thời, dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ TN&MT để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước. Đến nay, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã nhận được ý kiến góp ý của 28 địa phương có biển; ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và ý kiến của người dân, doanh nghiệp góp ý trên Công thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ TN&MT.

_mg_1608rs.jpg
Toàn cảnh cuộc họp

Dựa trên các ý kiến góp ý đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổng hợp để hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Thông tư. Theo dự thảo, Thông tư được xây dựng gồm 2 Điều. Trong đó, Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam và Điều 2: Hiệu lực thi hành.

Cụ thể, Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT gồm sửa đổi bổ sung Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 10 và bổ sung thêm Điều 12, Điều 14 a và Điều 2 liên quan đến quy định các nội dung, các bước đánh giá chất nạo vét để nhận chìm; lấy mẫu chất nạo vét (về số lượng, vị trí lẫy mẫu, thông số phân tích,…); đánh giá thành phần vật chất nạo vét để nhận chìm; về nội dung, các bước xác định khu vực nhận chìm, đề xuất các khu vực khả thi, đánh giá chi tiết khu vực đề xuất, lựa chọn, xác định vị trí có thể nhận chìm,…. Điều khoản thi hành gồm 2 Điều quy định hiệu lực thi hành và trách nhiệm hướng dẫn thi hành.

_mg_1612rs(1).jpg
Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng, nhất là nội dung liên quan đến những điểm mới của dự thảo Thông tư. Trong đó, đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Môi trường nêu lên một số bất cập tại một số nội dung tại một số khoản, điều cần sửa đổi sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, từng địa phương liên quan đến nội dung đánh giá chất nạo vét; xác định các thông số phục vụ lấy mẫu chất nạo vét; đánh giá thành phần, tính chất vậy lý, hóa học của chất nạo vét đề nghị nhận chìm; xác định vị trí nhận chìm;...

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Minh Ngân ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến góp ý của đại diện lãnh đạo các đơn vị. Đồng thời, đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tập trung tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu, tổng hợp và chỉnh sửa, bổ sung, sớm hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi trình Bộ trưởng Bộ TN&MT xem xét, ban hành.

Theo Báo TNMT