Tin tức - Sự kiện

Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V (Giai đoạn 2016 - 2022)

10:01, 04/08/2022
sdgsd

Hội nghị Môi trường toàn quốc là sự kiện quan trọng của ngành tài nguyên và môi trường. Kể từ năm 1998 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công 04 kỳ Hội nghị Môi trường toàn quốc (vào các năm: 1998, 2003, 2010 và 2015); qua đó đã hội tụ được đầy đủ các thành phần từ cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia đóng góp ý kiến; được coi như Hội nghị “Diên Hồng” đối với công tác bảo vệ môi trường. Thông qua từng hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, kiến nghị Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường trong giai đoạn tiếp theo.

Tiếp nối thành công của Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, năm nay Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ/ngành, địa phương có liên quan tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V và các sự kiện liên quan sau 02 năm hoãn tổ chức do đại dịch Covid – 19. Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V và các sự kiện liên quan được tổ chức vào thời điểm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9.

Năm 2022 cũng là năm bản lề trong việc triển khai các định hướng lớn về môi trường và phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm đầu tiên triển khai các quy định, chính sách mới, đột phá của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; là năm mà Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26). Đặc biệt đây cũng là sự kiện gắn với chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V và các sự kiện liên quan được tổ chức không chỉ nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2022; mà còn để quán triệt và cùng thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới với quyết tâm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển xanh và bền vững; thống nhất tổ chức triển khai các chính sách mới, đột phá của Luật Bảo vệ môi trường 2020 nhằm đưa nhanh các chính sách đi vào cuộc sống, đưa công tác bảo vệ môi trường của Việt Nam sớm bắt nhịp với các nước tiên tiến trên thế giới.

Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V và các sự kiện liên quan là một sự kiện quan trọng không chỉ đối với ngành tài nguyên và môi trường mà còn có ý nghĩa lớn với cả hệ thống chính trị, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp để quyết tâm đưa Việt Nam thành nước phát triển xanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.