Tin tức - Sự kiện

Một số văn bản liên quan đến ngành TNMT và lĩnh vực khác có hiệu lực từ 1/7/2020

15:39, 30/06/2020
 Từ 1/7/2020, nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường và các lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực.

Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Căn cứ quy định tại Nghị định 53/2020/NĐ-CP, nước thải công nghiệp thải vào nguồn tiếp nhận nước thải theo quy định pháp luật và nước thải sinh hoạt là đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường (trừ trường hợp được miễn thu phí theo quy định).

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thải nước thải là đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định với mức phí cụ thể như sau: Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, trong trường hợp cần áp dụng mức phí cao hơn, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức phí cụ thể cao hơn đối với từng đối tượng chịu phí.

Trong đó, số phí bảo vệ môi trường phải nộp đối với nước thải sinh hoạt được xác định như sau: Số phí phải nộp (đồng) = Số lượng nước sạch sử dụng (m3) x Giá bán nước sạch (đồng/m3) x Mức thu phí…

Nghị định 53/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. 

Tải Nghị định  53/2020/NĐ-CP tại đây

1

Ảnh minh họa

Không cần về quê làm hộ chiếu khi đã có căn cước

Ngày 01/7/2020, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 chính thức có hiệu lực; theo đó quy định về nơi làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu đối với công dân Việt Nam như sau:

- Thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

- Thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi nếu đã có căn cước công dân.

Như vậy, với những người đã được cấp căn cước công dân thì có thể thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu tại nơi thuận tiện như nơi đang sinh sống và làm việc.

Ngoài ra, đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai được thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

6 đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ

Cũng theo Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, 9 đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ gồm: Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; Viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân, CAND; người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu; Nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài; Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi của người được quy định nêu trên đi theo hoặc đi thăm những người này trong nhiệm kỳ công tác; Đối với những người không thuộc diện nêu trên, trong trường hợp cần thiết.

Cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước

Chính phủ ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 25/5/2020 về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Theo đó, danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm 80 nước.

Nghị quyết 79/NQ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.