Tin tức - Sự kiện

Hoàn thiện báo cáo Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

09:17, 14/11/2019

Chiều ngày 13/11, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình xây dựng kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Kế hoạch). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Cục Biến đổi khí hậu, các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực biến đổi khí hậu.

 

1

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu tại cuộc họp

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ đang tích cực khẩn trương triển khai xây dựng Kế hoạch.

Theo báo cáo của Cục Biến đổi khí hậu, Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở tài liệu hướng dẫn của Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biển đổi khí hậu. Trong thời gian qua, với vai trò là cơ quan đầu mối xây dựng Kế hoạch, Cục Biến đổi khí hậu đã triển khai thu thập thông tin và dữ liệu; phân tích, đánh giá tác động của khí hậu, xác định các thách thức, thiếu hụt trong thích ứng với biến đổi khí hậu để phục vụ cho xây dựng Kế hoạch. Cùng với đó, Cục đã thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Kế hoạch bao gồm các thành viên là đại diện Hội đồng tư vấn quốc gia về biến đổi khí hậu, các cơ quan quản lý và nghiên cứu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện của Văn phòng Chính phủ, các Bộ có liên quan; đã tổ chức các buổi làm việc với các nhà quản lý, chuyên gia cao cấp, nhà khoa học có kinh nghiệm, tổ chức các cuộc họp tham vấn với sự tham gia của các nhà khoa học, đại diện một số địa phương, tổ chức quốc tế và tổ chức xã hội nhằm trao đổi, thảo luận và lấy ý kiến về các nội dung chủ yếu của Kế hoạch.

Để có cơ sở xác định các nhiệm vụ thích ứng biến đổi khí hậu của các lĩnh vực trong Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ, ngành địa phương đề nghị đề xuất các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, ngành quản lý để xây dựng dự thảo Kế hoạch. Trên cơ sở các đề xuất đó, Bộ cũng đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo khung Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, dự thảo Kế hoạch gồm 05 phần: Bối cảnh; Quan điểm, mục tiêu; Nhiệm vụ và giải pháp; Tổ chức thực hiện và Danh mục nhiệm vụ, dự án thực hiện Kế hoạch. Dự thảo Kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ sẽ kèm theo Báo cáo kỹ thuật Kế hoạch.

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu được xây dựng với trọng tâm đặt yêu cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển và được lồng ghép vào trong các chính sách, hệ thống chiến lược, quy hoạch có liên quan. Bên cạnh đó,quan điểm thích ứng với biến đổi phải gắn với phát triển bền vững, tăng khả năng chống chịu của hệ thống xã hội và tự nhiên, tận dụng các cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại và bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế.

Về mục tiêu, Kế hoạch nhằm giảm thiểu tính dễ tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái, đồng thời thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch có liên quan.

Để đạt được mục tiêu nói trên, Kế hoạch cũng phân chia nhóm các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bao gồm: Tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và xã hội trước các tác động tiêu cức của biến đổi khí hậu; Nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái để sẵn sàng điều chỉnh trước sự thay đổi của khí hậu; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu; Tăng cường nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nhiệm vụ, giải pháp này cũng được phân kì theo các giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

2

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự cơ bản đều thống nhất nội dung của Kế hoạch. Các đại biểu cũng tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện Kế hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất đối với phần bối cảnh, nên xem xét, bổ sung những phân tích, dự báo về xu thế biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 và các giai đoạn tiếp theo cùng nhận định trong cách tiếp cận thích ứng của thế giới và Việt Nam để làm cơ sở đề xuất quan điểm, mục tiêu phù hợp; làm rõ nội dung liên quan đến phương pháp luận, giám sát và đánh giá trong việc thực hiện Kế hoạch; nguồn lực thực hiện; việc sắp xếp các thứ tự ưu tiên của một số nhiệm vụ; …

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần làm việc tích cực của Cục Biến đổi khí hậu trong quá trình triển khai xây dựng Kế hoạch.

Để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng tốt nhất trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch, Thứ trưởng đề nghị Cục Biến đổi khí hậu cần rà soát lại mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện; danh mục về thời gian thực và nguồn lực thực hiện để đảm bảo tính khả thi; … Đối với nhiệm vụ thực hiện kế hoạch, cần nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước về thu hút nguồn lực trong nước và quốc tế.

 

Theo: Cổng TTĐT Bộ TNMT