Tin nổi bật

Bộ TN&MT đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

14:00, 01/10/2023

Đó là chỉ đạo của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh tại Hội nghị giao ban công tác Quý III năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa; Võ Tuấn Nhân; Lê Công Thành; Lê Minh Ngân cùng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chủ trì Hội nghị giao ban công tác Quý III năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kết quả công việc đảm bảo đúng tiến độ đặt ra

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác tháng 9 và 09 tháng đầu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023, ông Phạm Tân Tuyến, Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin, với sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt của lãnh đạo Bộ và sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị, công tác xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng theo Chương trình.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2023, Bộ đã và đang thực hiện nhiệm vụ “Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tại các hội nghị, hội thảo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang tích cực, khẩn trương phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội xem xét. Tiếp tục xây dựng, lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.

Toàn cảnh phiên họp chiều 29/9.

Đối với các dự thảo Nghị định trình Chính phủ, Bộ đã hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo 02 Nghị định; Các đơn vị trực thuộc Bộ đang khẩn trương xây dựng, rà soát, sửa đổi 03 Nghị định. Ngoài ra, Bộ đã hoàn thiện để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 nghị định, 03 quyết định Bộ đã trình trong năm 2022. Bộ đã trình Chính phủ 03 Nghị định thuộc lĩnh vực đất đai và lĩnh vực khoáng sản.

Trong 9 tháng đầu năm các đơn vị đã xây dựng và trình lãnh đạo Bộ ban hành 09 Thông tư đảm bảo đúng tiến độ. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 10 đề án, đến nay, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 08/10 đề án, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các công tác về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; công tác tổ chức cán bộ; công tác cải cách hành chính; Công tác thanh tra, kiểm tra cũng đã đạt được kết quả tốt đảm bảo đúng tiến độ đặt ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023, các đơn tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án; Lãnh đạo các đơn vị kịp thời nắm bắt thông tin để chỉ đạo, xử lý dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của địa phương, Bộ, ngành, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị giao ban Quý III năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị cũng nghe lãnh đạo các đơn vị làm rõ, bổ sung thêm các ý kiến kiến nghị để lãnh đạo Bộ đưa giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Các Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh các nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nhiệm vụ xây dựng văn bản pháp luật; thực hiện các quy trình để đảm bảo quyền lợi cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động nghiên cứu các phương pháp khoa học để điều tra, đánh giá những tác động của thiên tai đã và đang gây ra tổn thất với người dân…

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị giao ban Quý III năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị giao ban công tác Quý III năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh ghi nhận những kết quả công việc đã triển khai trong 9 tháng của Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiều tích cực và đạt được những kết quả mong muốn. Bộ trưởng biểu dương các đơn vị đã có những nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành được công việc được giao vừa đảm bảo được đời sống cho các cán bộ, người lao động.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh Bộ TN&MT cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Trong thời gian tới, để có được kết quả tốt, Bộ trưởng đề nghị trong thời gian còn lại của năm 2023 các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm hơn nữa để hoàn thành được các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, Quốc hội cũng như Bộ Tài nguyên và môi trường giao. Trong đó, tập trung hoàn thiện công tác xây dựng văn bản, chính sách quy phạm pháp luật; Rà soát công tác cải cách hành chính; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, qua đó, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; Kiện toàn tổ chức, bộ máy, hoàn thiện hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành TN&MT; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảm bảo đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt; Tập trung triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra một cách thận trọng, kỹ lưỡng, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, đối ngoại phải thể hiện, khẳng định được tầm quan trọng, vị thế của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong hướng phát triển xanh, bền vững.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị tiếp tục gắn trách nhiệm người đứng đầu để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác. Luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan có liên quan nhằm cùng nhau tổ chức thực hiện, thống nhất đưa ra các phương án, giải pháp phù hợp để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phải luôn chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan tâm đặc biệt công tác xây dựng Đảng để tạo nền tưởng chính trị tư tưởng vững vàng, tổ chức bộ máy vững chắc, công tác dân vận được xuyên suốt.

Theo Báo TNMT


Ý kiến bạn đọc