Tin mới

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hội thảo công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

15:47, 05/07/2024

Sáng ngày 5/7/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Đây là hoạt động được Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường rất coi trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Bộ và các đơn vị trực thuộc.

Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức trung bình 50 khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về lý luận chính trị, an ninh - quốc phòng, quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật với tổng số 5.000 – 7.000 lượt cán bộ từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng bằng ngân sách nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát biểu chỉ đạo và khai mạc Hội thảo

Thông qua các chương trình, đề án, dự án hợp tác với nước ngoài, hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức được nhiều lớp nghiệp vụ quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn trong nước và cử hàng trăm lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở ngoài nước, qua đó tiếp cận với phương pháp quản lý, khoa học công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới.

Tuy đạt được những kết quả nêu trên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho công chức, viên chức của Bộ vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, như: Số lượng công chức, viên chức được đào tạo còn khiêm tốn; trong khi nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ khá lớn và yêu cầu về nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức của đội ngũ công chức, viên chức rất cao; kinh phí đào tạo còn hạn chế; cơ sở vật chất, điều kiện, phương pháp đào tạo, giảng dạy, đội ngũ cán bộ giảng dạy chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hiện nay, tổng số công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường là 10.500 người. Trong đó, công chức có 1.225 biên chế; viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước 2.147 biên chế; viên chức và người lao động hưởng từ nguồn thu sự nghiệp khoảng 7.000 người.

Ông Nguyễn Bá Nam - Chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức cán bộ giới thiệu về chương trình Hội thảo

Với định hướng phát triển Ngành tài nguyên và môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, thúc đẩy sự phát triển bền vững. Hội thảo lần này Bộ tập trung vào các nội dung: Đánh giá đúng thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong thời gian qua; Thảo luận, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng; Góp ý đối với các dự thảo kế hoạch 3 năm và năm 2025 về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp xây dựng trên tinh thần nhìn nhận thẳng vào vấn đề, các góc khuất, tồn tại, đề xuất cơ chế, chính sách, cơ chế để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tập trung phân tích rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan, bên trong, bên ngoài dẫn đến những thực trạng nêu trên.

Qua Hội thảo, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã ghi nhận, tiếp thu và nghiên cứu trình lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt.

Theo Báo TNMT


Ý kiến bạn đọc