Tin mới

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2024 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16:10, 29/05/2024

Phát động Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học năm 2024, với chủ đề “Hãy là một phần của Kế hoạch Đa dạng sinh học”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch hành động đến các sở, ban ngành; cơ quan báo chí truyền thông và Ủy ban nhân dân các xã, huyện và thành phố trong tỉnh. Hoạt động này nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhân thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người thân trong gia đình và toàn thể cộng đồng dân cư, hiểu về giá trị, vai trò của Đa dạng sinh học nhằm đóng góp chung vào nỗ lực toàn cầu trong bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

 

Bạc Liêu đã lồng ghép các hoạt động truyền thông Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học năm 2024, cùng các ngày lễ lớn: Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn nhằm tuyên truyền ý nghĩa, và tầm quan trọng của công tác bảo tồn Đa dạng sinh học; đồng thời kêu gọi mọi người sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trong bản kế hoạch, Ủy ban nhân dân Bạc Liêu đã đưa ra nhiều yêu cầu: Mọi công dân trên địa bàn tỉnh không được buôn bán, vận chuyển, kinh doanh sử dụng sản phẩm của các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ. Mọi công dân có trách nhiệm bảo tồn các loài động vật hoang dã tại các khu bảo tồn thiên nhiên. Cộng đồng cùng nhau cam kết bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, rừng đặc dụng phòng hộ ven biển; kiểm soát các hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nước mặt; ngăn chặn giảm thiểu sự xuất hiện và tác động của các loài ngoại lai xâm hại; quản lý chặt chẽ thuốc trừ sâu và hóa chất dùng trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp; quản lý dịch bệnh; hạn chế khai thác quá mức mang tính tận diệt, nhất là trong lĩnh vực thủy sản; lồng ghép bảo tồn Đa dạng sinh học vào quy hoạch, kế hoạch của địa phương để đảm bảo sự phát triển bền vững…

Đối với các đơn vị chuyên môn, tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu và tăng cường năng lực về điều tra, kiểm kê, giám sát, quan trắc thông tin, dữ liệu về Đa dạng sinh học theo đúng quy định; thực hiện lập sổ theo dõi các đối tượng nuôi là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chương trình bảo vệ và phục hồi rừng, gắn với bảo tồn Đa dạng sinh học. Việc hạn chế mất rừng, suy thoái rừng sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao trữ lượng các bon đối với rừng, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của địa phương.

Thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường


Ý kiến bạn đọc