Tin mới

Hội thảo “Góp ý Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật và Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (khu vực phía Bắc)”

12:29, 15/05/2024

Ngày 15 tháng 5, Tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức  Hội thảo xin ý kiến các tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc đối với dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật và dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

 

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh phía Bắc; Đại diện các Bộ, ban, ngành, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên;Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các đồng chí đại diện các Công ty Môi trường đô thị, các Công ty vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và các đơn vị có liên quan của 32 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc;Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Ngay sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các chuyên gia, cán bộ có kinh nghiệm triển khai tổng hợp, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên phạm vi toàn quốc; đề xuất nội dung sửa đổi Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị. Triển khai xây dựng dự thảo quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật của 30 công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 là hoàn thiện Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật và Thông tư ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, ngay trong những tháng đầu năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường của 16 tỉnh/thành phố đại diện cho các vùng miền trên phạm vi cả nước, đồng loạt tổ chức khảo sát, kiểm chứng đối với dự thảo các quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật với sự tham gia của gần 20 chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành với hơn 100 ngày làm việc liên tục.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết: Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật và Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Dự thảo 02 Thông tư đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi xin ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc trong tháng 4 năm 2024.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đến nay dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật và Thông tư ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cơ bản đã được hoàn thiện.

Thông qua Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, các Sở Tài nguyên và Môi trường, các Công ty Môi trường đô thị, các Công ty vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và các đơn vị có liên quan của 32 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc sẽ làm cơ sở để hoàn thiện một bước các dự thảo Quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trước khi ban hành.

Thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường


Ý kiến bạn đọc