Tin mới

Xây dựng Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn

09:12, 12/09/2023

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Dự thảo ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn (KTTH) đến năm 2035.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp về việc xây dựng Dự thảo ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn (KTTH) đến năm 2035

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT đã trình bày Dự thảo về việc ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn (KTTH) đến năm 2035. Trong đó, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch hành động Quốc gia nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Ông Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT đã trình bày Dự thảo về việc ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn (KTTH) đến năm 2035

Với mục tiêu cụ thể đến năm 2035, Kế hoạch hành động sẽ tập trung thực hiện các chỉ tiêu về Sử dụng hiệu quả tài nguyên, vật liệu, tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo; Kéo dài vòng đời sản phẩm được hình thành từ nhựa; giảm chất thải rắn sinh hoạt phát sinh bình quân đầu theo các năm; Đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và bền vững; Đóng góp vào thực hiện thành công các chủ trương, chính sách, mục tiêu quan trọng đã được đề ra trong các Văn kiện của Đảng; Chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Kế hoạch sẽ bao gồm 3 phần chính: Phần 1 là các hoạt động về nhiệm vụ và ngành lĩnh vực ưu tiên làm cơ sở triển khai đồng bộ các hoạt động, nhiệm vụ tại Kế hoạch KTTH và định hướng, giải pháp ngành ưu tiên, trong đó bao gồm nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch hành động theo 5 chủ đề, 17 nhóm nhiệm vụ, hoạt động và 54 nhiệm vụ liên quan đến xây dựng hoàn thiện thể chế, hỗ trợ các nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy áp dụng KTTH;

Phần 2 là Định hướng triển khai thực hiện bao gồm các nội dung về trách nhiệm xây dựng hoạt động, nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành và địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai thực hiện theo Kế hoạch thực hiện KTTH và bố trí nguồn vốn thực hiện hoạt động và Phần 3 là Tổ chức thực hiện về điều phối, giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện KTTH, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ông Trịnh Quốc Vũ – Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương góp ý về Dự thảo

Góp ý đối với Dự thảo, ông Trịnh Quốc Vũ – Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương cho biết, liên quan đến thực hiện thúc đẩy KTTH Quốc gia, hiện nay chưa có khuôn khổ pháp lý đầy đủ để quy định về các đối tượng trong KKTH, tuy nhiên, đây là vấn đề được các doanh nghiệp hết sức lưu tâm, nên việc ứng dụng mô hình KTTH trong các ngành nghề kinh tế là rất cần thiết. Dự thảo cần có quy chuẩn hướng dẫn các tổ chức, đơn vị tự xây dựng mô hình liên kết, các chuỗi cung ứng và cần có những căn cứ pháp lý, tiêu chuẩn, quy chế đặc thù để thúc đẩy chương trình mô hình tiêu dùng bền vững.

Ông Nguyễn Anh Dương – Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại cuộc họp

Ông Nguyễn Anh Dương – Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc xây dựng kế hoạch hành động KTTH cần có những mô hình điểm và cách làm để đạt hiệu quả phát triển bền vững. Theo đó, Dự thảo cần cân nhắc về cơ cấu tài chính, chú trọng về phương hướng hành động và mục tiêu quốc gia để xây dựng các chỉ tiêu.

Các quan điểm xây dựng và tổ chức kế hoạch hành động trong Dự thảo cần đưa ra cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, bổ sung thêm các yếu tố về hợp tác quốc tế,... Đặc biệt trong Dự thảo, cần nhấn mạnh quan điểm về việc kiến nghị Nhà nước tạo hành lang pháp lý về mặt KTTH để xây dựng chỉ tiêu phù hợp hơn.

Ông Võ Quốc Đoàn – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ môi trường – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung ý kiến góp ý Dự thảo

Bổ sung ý kiến, ông Võ Quốc Đoàn – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ môi trường – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, về 5 chủ đề triển khai trong Dự thảo cần phải xét đến việc đáp ứng được yêu cầu để xây dựng nền KTTH năm 2025 – 2030 hướng đến năm 2035.

Qua đó, cần phải xác định mục tiêu cụ thể của Kế hoạch theo đúng quan điểm của Luật và quy định hiện hành, bổ sung các nội dung về KTTH đảm bảo an sinh xã hội, các ngành nghề xanh hoá cho các Bộ, ngành hướng tới.

Cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhận định, KTTH là mô hình mang tính chất tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và nguồn năng lượng nên phải xác định đó là một ngành kinh tế, ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và môi trường. Do đó, các Bộ, ngành cần căn cứ vào các Nghị định, Nghị quyết được Thủ tướng Chính phủ ban hành để thực hiện xây dựng chỉ tiêu đến năm 2030, bên cạnh đó, phải lựa chọn vấn đề chủ chốt để tập trung nghiên cứu, xây dựng đồng bộ các kế hoạch, cơ chế của Bộ, ngành mình về phát triển KTTH sao cho hiệu quả. Đến năm 2024 phải ban hành được các Kế hoạch triển khai, mang tính bắt buộc. Kế hoạch hành động Quốc gia về thực hiện KTTH rất cần sự phối hợp, tham mưu, đóng góp ý kiến từ các Bộ, ngành để hoàn thiện Dự thảo.

Qua đó, Thứ trưởng giao Ban soạn thảo, Tổ biên tập Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT tiếp thu ý kiến, bổ sung những thiếu sót và rà soát một cách nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo để kịp ban hành Kế hoạch theo quyết định của Thủ tướng.

Theo Báo TNMT


Ý kiến bạn đọc