Tin mới

Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường

15:36, 15/08/2023

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh thông tin tới các đại biểu Quốc hội về việc sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.

Theo đại biểu Nguyễn Hữu Thông – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, qua giám sát tại địa phương vẫn có nhiều văn bản nợ đọng, trong đó có việc hướng dẫn chi tiết của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với Luật Bảo vệ môi trường. Do đó, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin những nội dung giao cho Bộ hướng dẫn đối với Luật Bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn đại biểu liên quan đến văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường

Trả lời chất vấn đại biểu liên quan đến văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Sau khi được Quốc hội thông qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Chính phủ ban hành Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 558 phê duyệt danh mục và đến nay, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành 03 Nghị định thi hành hướng dẫn luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ban hành 02 thông tư hướng dẫn. Bên cạnh đó, 10 bộ, ngành, cơ quan ngang bộ đã ban hành 10 thông tư hướng dẫn thi hành luật.

Đến nay, các nghị định, thông tư để hướng dẫn những nội dung chính của Luật đã được các bộ, ngành quan tâm. Hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tập trung vào các nội dung theo lộ trình của Quyết định 343 về hướng dẫn thi hành luật, trong đó có hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn, các định mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn về kỹ thuật, khoảng cách an toàn về môi trường. Hiện nay, Bộ vẫn tiến hành theo lộ trình của Chính phủ, trong đó trong năm nay Bộ sẽ ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn, dự kiến tháng 9/2023 sẽ ban hành.

Toàn cảnh phiên họp

Theo quy định về phân loại chất thải từ nguồn đến năm 2025 mới triển khai nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường đang cố gắng ban hành sớm hơn. Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Luật Bảo vệ môi trường có các cấp, các ngành, các địa phương, cả hệ thống chính trị chúng ta tham gia để thực hiện, do đó các văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành kịp thời. Dự kiến, cuối năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành Thông tư quy định về khoảng cách an toàn về môi trường và tiếp tục hoàn thành về kinh tế kỹ thuật, định mức, quy định quy chuẩn về bảo vệ môi trường, dự kiến ban hành đầu năm 2024.

Theo Báo TNMT


Ý kiến bạn đọc