Tin mới

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Phải xóa bỏ tư tưởng "không làm thì không sai”

08:28, 01/06/2023

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ đã làm nóng nghị trường trong phiên thảo luận.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, cán bộ, công chức né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai không chỉ diễn ra đơn lẻ mà diễn ra ở nhiều địa phương, cả một số bộ, ngành Trung ương, trong một bộ phận công chức, trong các hoạt động kinh tế - xã hội, thể hiện rõ nhất trên lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai, bất động sản, mua sắm trang thiết bị khu vực công, thủ tục hành chính đầu tư cho phát triển doanh nghiệp, cung ứng các dịch vụ trực tiếp liên quan đến người dân và doanh nghiệp...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp

“Tình trạng này đã làm chậm trễ và trì trệ hoạt động công vụ, bào mòn và làm suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, cản trở động lực và nguồn lực phát triển, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh đất nước chúng ta đang rất khó khăn hiện nay”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng có 4 nguyên nhân dẫn tới việc này là: ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ công chức hạn chế; Vai trò, trách nhiệm nêu gương của một số người đứng đầu chưa tốt; thể chế chính sách còn nhiều bất cập; hàng loạt cán bộ công chức bị kỷ luật, khởi tố, truy tố do sai phạm nghiêm trọng dẫn đến tâm lý một bộ phận cán bộ công chức lo sợ.

Về giải pháp, Bộ trưởng cho rằng, cho rằng, hơn lúc nào hết phải thay đổi để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức. Phải thay đổi, xoá bỏ nhận thức của một số người có tư tưởng rằng “không làm thì không sao”. Đồng thời khơi dậy lòng tự trọng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Đặc biệt, phải đẩy mạnh rà soát bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là lĩnh vực còn phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, với trách nhiệm tham mưu về việc thể chế hoá chủ trương của Đảng về bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, Bộ Nội vụ hoàn thành dự thảo Nghị định để lấy ý kiến 63 tỉnh thành, bộ ngành, chuyên gia. Dự thảo Nghị định về nội dung này đã được Bộ Tư pháp thẩm định nhưng còn có vấn đề vướng về pháp lý, thẩm quyền nên sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền, nếu cần thiết sẽ báo cáo Quốc hội ra nghị quyết làm thí điểm.

Theo Bộ trưởng, hơn lúc nào hết, cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc đồng bộ, thực hiện các giải pháp với ý thức và trách nhiệm cao nhất, quyết tâm công phá tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm và không dám làm trong thực thi công vụ.

Bộ trưởng, cũng đề nghị cơ quan kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục nghiên cứu, phân loại vụ việc vi phạm, sai phạm; nếu sai phạm nhưng không phải vì động cơ vụ lợi, cá nhân người sai phạm không tham ô, tham nhũng thì cần được khoan dung, khoan hồng hơn nữa…

Theo Báo TNMT


Ý kiến bạn đọc