Tiêu điểm pháp luật

Cần Thơ: Xử phạt nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường

23:40, 17/12/2020

Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên, môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.

 

1

Trong năm 2021, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Hậu thuộc địa bàn thành phố

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, trong năm 2020, các đơn vị chức năng của Sở TN&MT đã phối hợp thực hiện tổng cộng 23 cuộc thanh tra chuyên ngành, trong đó có 06 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 17 cuộc thanh tra đột xuất đối với 36 tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. 

Qua công tác thanh tra, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã phát hiện và xử phạt 10 trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, trong đó xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo 01 trường hợp, 09 trường hợp bị xử phạt với tổng số tiền 255 triệu đồng. Đồng thời, Sở TN&MT còn phối hợp để thẩm tra 12 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản; xây dựng do một số cơ quan như: Công an thành phố, UBND quận Ninh Kiều… chuyển đến.

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý triệt để 03 trường hợp kiến nghị, phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. Cần Thơ qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường. Trong năm 2019, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tổ chức 22 cuộc thanh tra, trong đó 10 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 12 cuộc thanh tra đột xuất đối với 72 tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Qua thanh tra, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã phát hiện 29 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường và xử phạt với tổng số tiền hơn 852 triệu đồng; đồng thời, Sở TN&MT đã tiếp nhận và xử lý 08 trường hợp kiến nghị, phản ánh qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường về tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Nhằm tiếp tục đưa công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp, hiệu quả; Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm 2021 với trọng điểm là lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản. Đồng thời, Sở TN&MT cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.