Thư viện

Bộ tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH tại Đồng bằng Sông Cửu Long

14:57, 16/05/2022
Đường link tải xuống bộ tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH tại Đồng bằng Sông Cửu Long
 
Nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành của cộng đồng đối với phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, từ năm 2020 – 2021, Trung tâm đã xây dựng và phát hành bộ tài liệu tuyên truyền (gồm 04 cuốn) về nhằm nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành của cộng đồng đối với phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nội dung các cuốn tài liệu đưa ra các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường của mỗi người, đặc biệt nhấn mạnh công tác bảo vệ môi trường chỉ thành công xuất khi thay đổi, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng (cuốn Bảo vệ môi trường ĐBSCL - thành công chỉ đến từ ý thức của mỗi người);

ác biện pháp ứng phó đối với tình hình xâm nhập mặn, chủ động sống chung với tình trạng biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn (cuốn Từ ứng phó đến chủ động sống chung với tình hình biến đổi khí hậu, đặc biệt là vấn đề xâm ngập mặn tại ĐBSCL);

ác vấn đề cấp bách trong sử dụng nguồn tài nguyên nước và nhiệm vụ, giải pháp cho người dân vùng ĐBSCL (cuốn Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước tại ĐBSCL - những vấn đề cấp bách và giải pháp).

Cuối cùng là cuốn Sổ tay hướng dẫn những giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư đưa ra những giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với xâm nhập mặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
z3811941161118 cb7c9b262b8c84391b4c8ae4fe6e969a

222


Trung tâm Truyền thông TNMT