Tài nguyên nước

Ngày Nước Thế giới năm 2022 có chủ đề là “Nước ngầm”

10:07, 15/02/2022

Sử dụng bền vững nguồn nước ngầm

Với chủ đề này, chiến dịch năm nay sẽ nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

01.jpeg

Thông điệp bao trùm của chiến dịch là khám phá, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm sẽ là việc làm trọng tâm để tồn tại và thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển được tổ chức tại Rio de Janeiro từ ngày 3 đến 14/6/1992, Liên Hợp Quốc đã ra Nghị quyết lấy ngày 22/3 hàng năm là Ngày Nước Thế giới và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993.

Mỗi năm, Liên Hợp Quốc lựa chọn một chủ đề cụ thể cho Ngày Nước Thế giới để phản ánh những khía cạnh khác nhau về nước. Đây là một sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm thu hút sự chú ý của người dân trên khắp trái đất để thấy được tầm quan trọng của tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt và góp phần tăng cường quản lý bền vững nguồn tài nguyên quý giá này.

Các sự kiện, hội nghị hưởng ứngsự kiện

02-un-water_web_spotlight-on_wwd2022_vs1.jpg

Với chủ đề "Nước ngầm - Biến thứ vô hình thành hữu hình", Ngày Nước Thế giới năm 2022  sẽ nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Diễn đàn nước thế giới lần thứ 9 “An ninh nguồn nước vì hòa bình và phát triển” sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 26/3/2022.

Hội thảo quốc tế “Nước ngầm - Chìa khóa cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững” sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20/5/2022.

Hội nghị Cấp cao về Nước sẽ được tổ chức vào tháng 6/2022 tại Thủ đô Dushanbe của Tajikistan.

Sự kiện bên lề Diễn đàn Chính trị cấp cao về Phát triển bền vững tại Liên Hợp Quốc (HLPF): “Tác động khí hậu từ tầng băng tuyết đến nước ngầm” sẽ được tổ chức vào tháng 7/2022.

Tuần lễ Nước Thế giới sẽ được tổ chức từ ngày 29/8 đến 2/9/2022

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77: Cuộc thảo luận của Ủy ban Pháp lý về “Luật Các nguồn nước xuyên biên giới” sẽ được tổ chức vào ngày 13/9/2022.

Ngày Nhà vệ sinh Thế giới 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 19/11/2022.

Hội nghị Thượng đỉnh về nước ngầm của Liên Hợp Quốc sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến 8/12/2022.

Theo Báo TNMT