Quản lý đất đai

Bộ TN&MT làm việc với WB về dự án “Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - ViLG”

13:59, 26/11/2021
 Ngày 25/11, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường họp làm việc trực tuyến với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án “Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - ViLG”.

 

Tham gia trực tuyến còn có Bà Kathrine M. Kelm, Chuyên gia cao cấp về quản lý đất đai, Chủ nhiệm Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG) cùng các lãnh đạo, chuyên gia của WB.

1

Toàn cảnh phiên họp trực tuyến

Báo cáo tại cuộc họp, ông Chu An Trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Giám đốc Ban quản lý dự án VILG cấp trung ương cho biết, trong 3 ngày 9, 10, 11 tháng 11 năm 2021, Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương và Ban Quản lý dự án VILG các tỉnh, thành phố đã có cuộc họp cùng với các chuyên gia WB về tiến độ xây dựng CSDL đất đai của các tỉnh, thành phố thực hiện Dự án VILG. Tiến độ triển khai công tác xây dựng CSDL đất đai còn chậm, cụ thể như sau: Trong 238 huyện của 30 tỉnh, thành phố xây dựng CSDL đất đai đã phê duyệt, hiện nay các tỉnh, thành phố đã ký và đang triển khai cho 196 huyện, đã hoàn thành được 9 huyện và dự kiến đến 31/12/2021 hoàn thành được 62 huyện CSDL đất đai, 68 huyện hoàn thành CSDL địa chính. Các tỉnh, thành phố thực hiện Dự án VILG đều đề xuất gia hạn dự án để hoàn thành công tác xây dựng CSDL đất đai như kế hoạch.

Đoàn công tác WB đưa ra các ý kiến về nguyên nhân triển khai dự án còn chậm như: Hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu chậm so với kế hoạch do các lý do dữ liệu đầu vào của các tỉnh, thành phố; tiến độ thi công của các nhà thầu, ảnh hưởng của dịch covid 19...

Do đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) xem xét, ban hành quy trình cải thiện chất lượng dữ liệu đất đai trong CSDL đất đai; Tích hợp, kết nối CSDL đất đai với các CSDL dân cư và doanh nghiệp; các quy chế, chính sách truy cập, chia sẻ dữ liệu đất đai. Các chính sách quản lý truy cập và chia sẻ dữ liệu cần đồng bộ với chiến lược Hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia (NSDI).

Trong trường hợp dự án kết thúc vào 31/12/2021 các tỉnh, thành phố cần đảm bảo huy động nguồn ngân sách địa phương tiếp tục chi trả cho các hoạt động xây dựng CSDL đất đai đang được các nhà thầu triển khai.

1

Lãnh đạo WB tham dự cuộc họp qua hình thức trực tuyến

Phát biểu tại cuộc họp, Bà Kathrine M. Kelm nhấn mạnh rằng dự án VILG được WB tài trợ là dự án quan trọng, cần phải nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Bà Kathrine M. Kelm cho biết, tại cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường với bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, Bộ trưởng đã đề xuất WB tiếp tục hỗ trợ Tổng cục Quản lý đất đai trong đổi mới chính sách phát luật đất đai.

Phía WB đã đề xuất, thống nhất với Tổng cục Quản lý đất đai về các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý đất đai sẽ được xem xét, triển khai trong thời gian tới với 04 nội dung sau: Hỗ trợ kỹ thuật về sửa đổi Luật đất đai; Xây dựng lộ trình đổi mới về công tác định giá đất; Xây dựng lộ trình phát triển hệ thống thông tin đất đai quốc gia trong các năm tiếp theo; thử nghiệm tích hợp Hệ thống thông tin đất đai/Hệ thông thông tin địa lý trên phạm vi 1 tỉnh…

Tại cuộc họp, các chuyên gia của Việt Nam cũng như WB đã đóng góp thêm các ý kiến để thống nhất các nội dung, kế hoạch triển khai dự án VILG cũng như việc hỗ trợ Việt Nam trong đổi mới chính sách phát luật đất đai…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Minh Ngân ghi nhận những đóng góp thiết thực của WB đối với Việt Nam nói chung và với Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như dự án VILG nói riêng.

1

Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp

Với dự án VILG, Thứ trưởng cho rằng sẽ xem xét đánh giá các nguyên nhân khách quan, chủ quan để dẫn đến tiến độ của dự án chưa đạt được như kỳ vọng. Đối với mục tiêu của dự án, Thứ trưởng Lê Minh Ngân khẳng định rằng, mục tiêu của dự án luôn thống nhất và nhất quán rằng dự án sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tạo ra hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại, thống nhất và đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong quá trình giải quyết các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực đất đai. Thứ trưởng tin tưởng rằng, dự án thành công sẽ đạt được mục tiêu cung cấp các dịch vụ thông tin một cách tiện lợi nhất, minh bạch nhất, hiệu quả nhất, nhanh nhất cho công tác quản lý nhà nước về đất đai cũng như các đối tượng sử dụng đất cũng như các đối tượng có nhu cầu khai thác thông tin.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nỗ lực lớn nhất, quyết tâm cao nhất để hoàn thiện các phần việc trong dự án để đạt được mục tiêu đặt ra. Thứ trưởng đề nghị Ban quản lý dự án cần khẩu trương xây dựng các phương án hướng dẫn địa phương đánh giá, kiểm tra lại, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra giải pháp đúng thời hạn; chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với những hỗ trợ kỹ thuật của WB, Thứ trưởng Lê Minh Ngân khẳng định, với bằng kinh nghiệm, tiềm lực của mình, WB có thể giúp cho Việt Nam xây dựng được thể chế, chính sách pháp luật đất đai phát triển theo đúng với quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Theo Báo TNMT