Môi Trường

Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2021”.

17:11, 09/11/2021
Chiều ngày 9.11, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Báo Lao Động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2021”.

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm tăng cường vai trò của người lao động tại các doanh nghiệp trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, nhằm tuyên truyền mạnh mẽ hơn những kiến thức về môi trường đến với công nhân lao động và các doanh nghiệp trong cả nước, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là người lao động tại các doanh nghiệp.
image001
Ông Nguyễn Đình Chúc – Phó Tổng Biên tập báo Lao Động phát biểu tại Diễn đàn

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Ông Nguyễn Đình Chúc – Phó Tổng Biên tập báo Lao Động cho biết: Diễn đàn “Công nhân Lao động vì môi trường năm 2021” được tổ chức nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động công nhân, người lao động bảo vệ môi trường. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc phối hợp tổ chức Diễn đàn năm 2021 là sự cố gắng rất lớn từ phía Bộ TNMT và Báo Lao Động, với mong muốn nêu cao hơn nữa vai trò của người lao động trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự tham gia tích cực của các công đoàn cơ sở trong các hoạt động giám sát công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường của các doanh nghiệp trên toàn quốc. Diễn đàn năm nay sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến, tham luận của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các cán bộ công đoàn để có những giải pháp đóng góp thiết thực cho công tác bảo vệ môi trường.”

Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng nhau theo dõi 2 phóng sự ngắn với nội dung: Thực trạng môi trường hiện nay ở nước ta và vấn đề xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong thập niên 2021-2030; Sự tham gia của CNLĐ trong các hoạt động bảo vệ môi trường, các sáng kiến thiết thực bảo vệ môi trường địa phương.
image002
Ông Dương Trung Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Bộ MTMT trao đổi tại Diễn đàn

          Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, ông Dương Trung Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Bộ MTMT đã chia sẻ về những vấn đề môi trường cấp bách hiện nay ở nước ta, định hướng phát triển bền vững của Đảng Nhà nước, phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các cấp công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường. Ông Thành cho biết: Được sự chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo Bộ, Công đoàn Bộ Tài nguyên và môi trường xác định luôn luôn đổi mới, bám sát sự vận động của thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và tập trung vào 5 vấn đề: Thứ nhất, Công đoàn Bộ và các đoàn viên công đoàn chủ động tiếp tục xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nghiên cứu đề xuất sáng kiến áp dụng đối với ngành tài nguyên và môi trường để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phát huy nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng với biến đổi khí hậu.Thứ hai, thực hiện tốt công các góp ý xây dựng Đảng, kiện toàn, nâng cao hoạt động tổ chức bộ máy của Bộ, của ngành. Tăng cường giám sát, phản biện trong xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.
          Thứ ba, tăng cường xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; chú trọng phát triển các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao; xây dựng môi trường văn hóa, văn minh trong công sở. Đồng thời, triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi, chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, chính trị cho người lao động.
          Thứ tư, tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”;
          Đặc biệt, phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ”.
          Thứ năm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trong thời gian qua các cấp Công đoàn đã tích cực, động viên CNLĐ triển khai quyết liệt và có hiệu quả rất nhiều phong trào đảm bảo môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Các tổ chức Công đoàn cũng kiến nghị Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp tăng cường các nguồn lực về cả kinh phí và con người cho công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn nuôi dưỡng môi trường.
image003
  Bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên đoàn Chủ tịch – Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam báo cáo tại Diễn đàn
Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên đoàn Chủ tịch – Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chia sẻ: Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động và BVMT; phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giữ gìn cảnh quan doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, năm 2021, các cấp công đoàn đã: Tổ chức được 06 cuộc thi; in và phát hành 602.393 tờ gấp, băng rôl, khẩu hiệu, áp phích về công tác bảo vệ môi trường; có 11.583 buổi phát thanh truyền hình, chương trình tọa đàm, tập huấn, phổ biến kiến thức; có 3.279 bản tin, bài, phóng sự, lượt qua loa tại doanh nghiệp về bảo vệ môi trường để tuyên truyền đến 424.779 đoàn viên và người lao động; Tổ chiến dịch ra quân tổng vệ sinh môi trường, cơ quan, nơi làm việc, khu vực công cộng, vệ sinh đường phố khu dân cư, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh được 1.794.121 km, đường giao thông, tại các điểm về môi trường được 899.032 km làm thay đổi diện mạo, cảnh quan, môi trường sạch, đẹp hơn; hỗ trợ 669 thùng rác và thu gom, vận chuyển được và xử lý 800.831 tấn chất thải, rác thải nguy hại, chất thải sinh hoạt; phát 350.000 túi thân thiện môi trường để đi chợ mua sắm, hạn chế sử dụng túi nilong; Phun thanh khiết, khử khuẩn môi trường 15.200m2; Cấp phát 280kg CloraminB; khởi công xây dựng, khánh thành và bàn giao 615 công trình xử lý nguồn nước; công trình thu gom rác thải nhựa; kiểm soát bụi hạn chế tối đa phát tán bụi ra môi trường xung quanh; công trình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời thu hút 998.172 đoàn viên và người lao động tham gia. 
 
image004
Bà Nguyễn Thị Phương Mai – Phó Viện trưởng Viện Khoa học môi trường– Tổng cục Môi trường báo cáo tại Diễn đàn
Diễn đàn lần này cũng là cơ hội trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý môi trường và tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Công đoàn, người lao động trong việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và vận động công nhân viên chức lao động tham gia quản lý, giám sát bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn viên, người lao động có môi trường sống và làm việc trong lành; các cấp Công đoàn, đơn vị sự nghiệp và kinh tế Công đoàn được tiếp cận, khai thác, sử dụng tài nguyên - môi trường theo các chương trình, dự án phù hợp với quy định của pháp luật. Một số tham luận được trình bày tại diễn đàn như: Công đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam chia sẻ về nỗ lực của CNLĐ và tổ chức công đoàn trong công tác bảo vệ môi trường – Những cách làm hay trong CNLĐ nhằm bảo vệ môi trường; Công đoàn Điện lực Việt Nam chia sẻ về những hoạt động thiết thực của CNVCL Đ đối với hoạt động bảo vệ môi trường tại Công đoàn Điện lực Việt Nam; Công ty TNHH Green Joy trụ sở chính tại TPHCM với tham luận về sáng kiến sản xuất các sản phẩm thanh thiện với môi trường làm từ cây cỏ bàng nhằm thay thế và hạn chế đồ nhựa dùng một lần; Viện Khoa học môi trường – Tổng cục TNMT – Bộ TNMT đã trao đổi về những định hướng của Đáng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường....
 
image005
Ông Cao Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường kết luận Diễn đàn

Kết thúc Diễn đàn “Công nhân Lao động vì môi trường năm 2021” ông Cao Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường đại diện Ban tổ chức, cũng là cơ quan truyền thông của Bộ TNMT đã tiếp tục phát động phong trào nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và vận động công nhân viên chức lao động tham gia quản lý, giám sát bảo vệ tài nguyên môi trường năm 2022.

Các ý kiến đưa ra tại diễn đàn đã được tiếp thu để rút kinh nghiệm, triển khai công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đảm bảo thiết thực, hiệu quả hơn. Đây cũng là dịp khẳng định tới đây các cấp Công đoàn cả nước sẽ phối hợp tốt hơn với ngành Tài nguyên và Môi trường để tham gia vận động công nhân lao động và các doanh nghiệp thực sự hưởng ứng, có những giải pháp hiệu quả vì môi trường./

Trung tâm Truyền thông TNMT