Khoa học công nghệ

Bộ TN&MT hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021

08:29, 13/05/2021
Bộ TN&MT vừa có Công văn số 2072/BTNMT-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm 2021 với chủ đề tuyên truyền “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”.
khcn

KHCN là nền tảng cho phát triển bền vững

Theo đó, Bộ TN&MT yêu cầu các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ, các Viện nghiên cứu thuộc các Tổng cục; các Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ; các đơn vị đăng ký hoạt động KH&CN thuộc Bộ tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 theo hướng dẫn tại Công văn số 925/BKHCN-VP ngày 22/4/2021 của Bộ KH&CN.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của ngày KH&CN Việt Nam; các hoạt động KH&CN; ĐMST giai đoạn 2020 - 2021; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN thuộc Bộ;  Giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN; thực hiện đổi mới sáng tạo (ĐMST); thực hiện các mục tiêu của Chiến lược, Chương trình KH&CN của Bộ đến năm 2030; thông tin về các thành tựu KH&CN nổi bật năm 2020, đóng góp các nhiệm vụ cấp bách trong việc tham gia CMCN 4.0 trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid - 19.

Công văn cũng nêu, do tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19 và thực hiện theo đúng quan điểm, chủ trương của Chính phủ về tham gia CMCN 4.0, 2 các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 được tổ chức trên môi trường mạng thông qua hình thức viết tin bài trên trang thông tin điện tử của Bộ về KH&CN (https://vukhcn.monre.gov.vn) và Trang thông tin điện tử của các đơn vị; thông tin giải thưởng KH&CN, các công trình KH&CN nổi bật của Bộ TN&MT trên trang thông tin điện tử Vụ KH&CN; thông tin về chính sách, pháp luật về KH&CN và ĐMST trên Trang thông tin điện tử của Bộ về KH&CN (https://vukhcn.monre.gov.vn) và Trang thông tin điện tử phổ biến pháp luật của Bộ; thông tin về các kết quả nghiên cứu KH&CN nổi bật năm 2020, 2021, và đóng góp của các nhiệm vụ cấp bách trong việc tham gia CMCN 4.0 trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 trên trang thông tin điện tử của đơn vị; thông tin về hội nghị, hội thảo KH&CN năm 2020, 2021 của đơn vị.

Từ năm 2014 đến nay, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 đã trở thành ngày truyền thống, ngày hội quan trọng của những người làm công tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, của các doanh nghiệp có tinh thần đổi mới sáng tạo.

Đồng thời là điểm hẹn thường niên để cộng đồng KH&CN cả nước tổ chức các sự kiện có ý nghĩa thiết thực, vừa để ghi nhận những nỗ lực, thành công của ngành KH&CN đóng góp cho kho tàng tri thức cũng như phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, vừa để thảo luận, định hướng hoạt động nhằm hướng đích các mục tiêu của ngành KH-CN nói riêng, của đất nước nói chung.

Theo đó, từ ngày 3/5 đến 19/5, sẽ có nhiều hoạt động chào mừng như: Tổ chức khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan nhân Ngày KH&CN Việt Nam.

Tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam, các chương trình gặp gỡ; giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến giữa các nhà quản lý KH&CN, nhà khoa học với học sinh, sinh viên, nhà sáng chế trên địa bàn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Theo BaoTN&MT