Lĩnh vực chuyên ngành

Quy trình, thủ tục nội bộ trong lĩnh vực tài nguyên nước năm 2024

17:39, 09/07/2024

Ngày 28 tháng 6 năm 2024 vừa qua, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ký Quyết định số 1756, về việc ban hành Quy trình nội bộ, thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và môi trường; bao gồm 11 quy trình. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 và  sẽ thay thế Quyết định 2023, ngày 21 tháng 7  năm 2023.

 

Nội dung 11 quy trình được ban hành theo Quyết định này gồm có: Quy trình cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất, khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành hoặc cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, đối với trường hợp công trình đã vận hành; Quy trình gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất, khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành hoặc gia hạn, điều chỉnh giấy phép, khai thác tài nguyên nước, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, đối với trường hợp công trình đã vận hành.

Quy trình cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, khai thác tài nguyên nước; Quy trình chấp thuận đề nghị tạm dừng, trả lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, khai thác tài nguyên nước; Quy trình cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; Quy trình gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; Quy trình cấp lại, trả lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn.

Quy trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành hoặc công trình cấp nước cho sinh hoạt đã đi vào vận hành và được cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước, nhưng chưa được phê duyệt tiền cấp quyền; Quy trình điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Quy trình chấp thuận nội dung về phương án chuyển nước; Quy trình thẩm định phương án, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, gồm có Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường.

Thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường


Ý kiến bạn đọc