Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

20:27, 06/12/2022

 

 

1.Văn phòng.

2. Phòng Cơ sở dữ liệu và Truyền thông đa phương tiện

3. Phòng Nâng cao nhận thức cộng đồng

4. Phòng Quan hệ công chúng và báo chí.

5. Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức sự kiện

6. Chi nhánh Trung tâm khu vực phía Nam


Ý kiến bạn đọc