Truyền thông chính sách

Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến kỹ năng kinh nghiệm truyền thông về môi trường cho các bộ, ngành, địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên

17:25, 02/11/2023

Tiếp nối các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường. Ngày 02 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến kỹ năng kinh nghiệm truyền thông về môi trường cho các bộ, ngành, địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám Đốc Trung tâm Truyền thông  tài nguyên và môi trường

Tham dự Hội nghị có ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám Đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Giám Đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Lâm Đồng cùng gần 200 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành, tổ chức - chính trị xã hội và cộng đồng khu vực miền Trung Tây nguyên, đại diện các cán bộ làm công tác truyền thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các chuyên gia, diễn giả trình bày các chuyên đề liên quan đến các kỹ năng truyền thông bảo vệ môi trường đặc biệt các đại biểu cùng tham gia thảo luận, trao đổi, cũng như tháo gỡ nhưng thắc mắc, khó khăn trong công tác truyền thông liên quan đến truyền thông môi trường hiện nay.

Nhà báo, diễn giả truyền thông Lê Quốc Vinh, báo cáo viên tại Hội Nghị

Ngoài ra tại Hội Nghị, Các đại biểu cũng có nhiều góp ý, chia sẻ về những mô hình truyền thông tài nguyên môi trường của địa phương mình đang thực hiện và có hiệu quả

Hội nghị đã góp phần nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ về truyền thông môi trường cho các cán bộ chuyên trách ở các Bộ, ngành và địa phương cũng như tăng cường mạng lưới truyền thông của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Toàn cảnh Hội nghị

Trung tâm Truyền thông TNMT


Ý kiến bạn đọc