global banners

Phát động Cuộc thi xây dựng phóng sự truyền hình “Lực lượng Công an nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”

Thứ tư - 26/10/2022 23:04
Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ và cộng đồng về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Công an phát động Cuộc thi xây dựng phóng sự truyền hình “Lực lượng Công an nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi tính từ ngày 15/9 - 15/11/2022.

ĐIỀU 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các tổ chức, cá nhân tham dự Cuộc thi trên nguyên tắc tự nguyện và tự giác chấp hành Thể lệ được ban hành.

2. Mọi thông tin về Cuộc thi được công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an, Truyền hình ANTV, Báo Công an nhân dân…

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ và cộng đồng về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Kịp thời tuyên truyền, giới thiệu những hoạt động tiêu biểu, những mô hình hay, việc làm thiết thực, hiệu quả; tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình của lực lượng Công an trong công tác bảo vệ môi trường, khắc phục sự cố môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường và đảm bảo an ninh môi trường.

3. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

ĐIỀU 3. NỘI DUNG CỦA TÁC PHẨM THAM GIA CUỘC THI

Nội dung của tác phẩm tham gia Cuộc thi là những phóng sự phản ánh hoạt động của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, gồm: 

1. Hoạt động tuyên truyền, phong trào về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống rác thải nhựa, phân loại chất thải rắn tại nguồn, hưởng ứng phong trào trồng 01 tỷ cây xanh của lực lượng Công an; các mô hình, sáng kiến hay, các sản phẩm sáng tạo phục vụ công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đơn vị Công an; hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở khi triển khai tăng cường Công an chính quy về xã... 

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; các mô hình sử dụng năng lượng tái tạo: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh khối; phát minh, sáng chế, ứng dụng công nghệ xử lý nước nhiễm mặn; ứng dụng công nghệ tiên tiến bảo vệ môi trường tại các đơn vị Công an.  

3. Các hoạt động bảo vệ môi trường của lực lượng Công an trong giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid 19. 

4. Các hoạt động phòng, chống khắc phục sự cố môi trường, suy thoái, ô nhiễm môi trường của lực lượng Công an. 

5. Hoạt động đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên và an toàn thực phẩm, hoạt động đảm bảo an ninh môi trường. 

6. Hoạt động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ chức quần chúng và nhân địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường, giúp đỡ nhân dân khắc phục thảm họa, thiên tai của lực lượng Công an. 

7. Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu khác của Công an các đơn vị, địa phương. 

ĐIỀU 4. THỂ LOẠI DỰ THI VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI  

1. Thể loại dự thi: Phóng sự truyền hình. 

2. Đối tượng tham gia: 

a. Đối tượng tham gia trong lực lượng Công an: 

- Công an các địa phương, Truyền hình Công an nhân dân, các học viện, trường Công an nhân dân: yêu cầu mỗi đơn vị có tối thiểu 01 tác phẩm tham gia dự thi; khuyến khích các nhóm tác giả, tác giả của đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi. 

- Các Cục, Bộ Tư lệnh, Viện trực thuộc Bộ; bệnh viện hạng I Công an nhân dân; các tập thể, cá nhân khác thuộc Bộ Công an: khuyến khích các nhóm tác giả, tác giả có tác phẩm dự thi. 

b. Các đơn vị khách mời: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các đài truyền hình địa phương.

3. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc không được gửi tác phẩm tham gia. 

4. Mỗi nhóm tác giả đứng tên dự thi không quá 5 người.

ĐIỀU 5. HỒ SƠ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Hồ sơ tham gia dự thi: 

a. Tác phẩm tham gia dự thi. 

b. Bản đăng ký tác phẩm dự thi: Cung cấp đầy đủ, rõ ràng thông tin liên quan đến xuất xứ của tác phẩm (thời gian sản xuất, địa điểm, bản quyền,...); thông tin về tổ chức, tác giả, nhóm tác giả để Ban Tổ chức thuận tiện trong liên lạc (theo Phụ lục 1 đính kèm bài viết). 

c. Thỏa thuận về việc phổ biến tác phẩm tham dự Cuộc thi xây dựng phóng sự truyền hình “Lực lượng Công an nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” (theo Phụ lục 2 đính kèm bài viết). Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép phổ biến tư liệu thực hiện sản xuất phim (nếu có). 

d. Giấy xác nhận và giới thiệu của cơ quan đối với tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tham dự thi. 

e. Bản photo chứng minh thư của tác giả/ đại diện nhóm tác giả. 

Lưu ý: Chủ thể đăng ký tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác phẩm cũng như nội dung thông tin được chuyển tải qua tác phẩm của mình gửi đến dự thi. 

2. Yêu cầu đối với tác phẩm: 

a. Số lượng: Không hạn chế số lượng tác phẩm tham dự thi đối với các nhóm tác giả, tác giả. 

b. Thời lượng: Phóng sự dự thi có độ dài từ 07 - 10 phút. 

c. Yêu cầu kỹ thuật: 

- Lời bình, ngôn ngữ thể hiện và cách thức biểu đạt (lời bình tiếng Việt). 

- Đảm bảo hình ảnh rõ nét: 

+ Độ phân giải: fullHD 

+ Tỷ lệ hình ảnh: 16/9. 

+ Định dạng video: DV, HDV, DVCAM. 

- Chất lượng âm thanh: Tuân thủ Thông tư số 34/2017/TT-BTTT ngày 22/11/2017 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình”. 

Lưu ý: 

- Tác phẩm dự thi phải bám sát chủ đề cuộc thi; đảm bảo khách quan, nghiêm túc, đúng yêu cầu của Thể lệ Cuộc thi đề ra, hiệu quả tuyên truyền cao. 

- Nội dung tác phẩm dự thi phải chân thật, sâu sắc, phản ánh những hoạt động, kết quả, ghi lại diễn biến những câu chuyện, những tấm gương (là cá nhân hoặc tập thể) điển hình trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

- Tác phẩm có thể đã được đăng tải hoặc chưa đăng trên phương tiện thông tin đại chúng, kênh truyền hình nào nhưng phải là tác phẩm chưa được trao giải tại bất cứ cuộc thi nào. 

- Sự việc, nhân vật trong phóng sự phải là người thật việc thật, có tên tuổi, địa chỉ cụ thể, rõ ràng.

ĐIỀU 6. NỘP VÀ TIẾP NHẬN TÁC PHẨM THAM DỰ THI 

1. Nộp tác phẩm dự thi: 

a. Nộp tác phẩm dự thi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ban Tổ chức: Tác phẩm dự thi được lưu trữ trong USB hoặc ổ cứng đảm bảo an toàn, khi nộp phải đóng gói kín, phía ngoài ghi tên tổ chức, tác giả, nhóm tác giả dự thi, địa chỉ liên lạc, điện thoại, số lượng tác phẩm và thành phần hồ sơ có bên trong. Trên bao bì ghi rõ: 

Tác phẩm tham dự Cuộc thi phóng sự truyền hình “Lực lượng Công an nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. 

Cục Y tế - Bộ Công an 

Địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội. 

ĐT: 069.2323666/ 0987.878280. 


b. Hồ sơ tham dự gửi qua đường thư điện tử:

Địa chỉ email: ThiphongsuCAND2022@gmail.com 

2. Thời gian tiếp nhận. 

a. Thời gian bắt đầu tiếp nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/9/2022. 

b. Thời gian kết thúc nhận tác phẩm tham gia dự thi: 17h00 giờ Việt Nam ngày 15/11/2022 (tính theo dấu bưu điện). 

Ban Tổ chức có thể thay đổi, điều chỉnh lịch cho phù hợp với thực tế. Nếu có thay đổi sẽ được thông báo đến các tổ chức, cá nhân và nhóm tham dự. 

ĐIỀU 7. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI 

1. Lãnh đạo Bộ Công an quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi gồm 9 thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Lãnh đạo Bộ Công an quyết định thành lập Ban Giám khảo và Tổ giúp việc Ban Giám khảo. Thành viên Ban Giám khảo là những chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình, lĩnh vực bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu có uy tín của Việt Nam.

3. Ban Giám khảo hoạt động độc lập, khách quan, công tâm và theo đúng quy định của Thể lệ này. 

4. Ban Giám khảo tham gia chấm 2 vòng thi (Sơ khảo và Chung khảo). 

ĐIỀU 8. TỔ CHỨC CHẤM ĐIỂM 

1. Vòng Sơ khảo: 

a. Tất cả tác phẩm gửi về Cuộc thi nếu không vi phạm các quy định của Thể lệ này đều được chấm vòng Sơ khảo để lựa chọn những tác phẩm dự thi vòng Chung khảo. 

b. Tổ giúp việc Ban Giám khảo có trách nhiệm rà soát tính hợp lệ của các tác phẩm tham gia dự thi, tổng hợp và gửi hồ sơ đến thành viên Ban Giám khảo. 

c. Các thành viên Ban Giám khảo có nhiệm vụ thẩm định, đánh giá chất lượng tác phẩm, chấm điểm và gửi phiếu chấm điểm cho Tổ giúp việc Ban Giám khảo. 

d. Tổ giúp việc Ban Giám khảo tổng hợp các hồ sơ có số điểm đạt yêu cầu để vào vòng Chung khảo, báo cáo Ban Tổ chức. 

e. Căn cứ vào kết quả chấm của Ban Giám khảo vòng Sơ khảo, Trưởng Ban Tổ chức quyết định các tác phẩm vào dự thi vòng Chung khảo. 

2. Vòng Chung khảo: 

a. Sau khi kết thúc vòng Sơ khảo, Tổ giúp việc Ban Giám khảo lập báo cáo tóm tắt nội dung, số điểm của các tác phẩm được chọn vào vòng Chung khảo. 

b. Các thành viên Ban Giám khảo thẩm định, đánh giá chất lượng tác phẩm, chấm điểm và gửi phiếu chấm điểm cho Tổ giúp việc Ban Giám khảo. 

c. Tổ giúp việc tổng hợp các phiếu chấm điểm của Hội đồng Giám khảo, báo cáo Ban Tổ chức. 

d. Căn cứ vào điểm số cuối cùng của các thành viên Ban Giám khảo, Ban Tổ chức lựa chọn các tác phẩm đạt giải theo cơ cấu giải thưởng, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an kết quả các tác phẩm đạt giải. 

3. Tiêu chí chấm điểm: 

a. Nội dung: kịch bản, giá trị nội dung thông tin phản ánh. 

b. Tính thời sự. 

c. Tính sáng tạo, nghệ thuật, thể hiện được ý tưởng. 

d. Khả năng áp dụng. 

e. Đảm bảo tiêu chuẩn về âm thanh, hình ảnh... 

f. Đạo diễn, quay phim, dựng phim, tiếng động. 

g. Khả năng lan toả,..

4. Thời gian chấm tác phẩm dự thi: 

a. Tổ chức chấm Sơ khảo tác phẩm: Từ ngày 16/11/2022 - 30/11/2022. 

b. Tổ chức chấm Chung khảo tác phẩm: Từ ngày 01/12/2022 - 6/12/2022. 

ĐIỀU 9. CÔNG BỐ VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG 

1. Các tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo đều được công bố trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, các phương tiện thông tin đại chúng… 

2. Lễ Tổng kết và trao giải thưởng được tổ chức tại Hà Nội: dự kiến được tổ chức vào Tháng 12/2022. 

ĐIỀU 10. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Tác giả của tất cả các tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo Cuộc thi được mời dự Lễ trao giải, nhận bằng chứng nhận của Ban Tổ chức. Chi phí đi lại, ăn ở tại Hà Nội thanh toán theo quy định công tác phí của đơn vị. 

2. Cơ cấu giải thưởng và hình thức khen thưởng: 

a. Cơ cấu giải: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích, và 10 giải phụ. 

b. Hình thức: 

- Giải Nhất: Gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và tiền thưởng là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 

- Giải Nhì: Gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và tiền thưởng là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). 

- Giải Ba: Gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và tiền thưởng là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Giải Khuyến khích: Gồm Giấy khen của Cục trưởng Cục Y tế - Bộ Công an và tiền thưởng là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

- Giải phụ: Gồm Giấy khen của Cục trưởng Cục Y tế - Bộ Công an và tiền thưởng là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). 

Ngoài ra, tác giả/nhóm tác giả đạt giải được tặng biểu trưng Cuộc thi. 

Ghi chú: 

Cơ cấu giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng của các tác phẩm. Trong trường hợp có sự thay đổi, Trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an để đưa ra quyết định cuối cùng. 

ĐIỀU 11. QUY ĐỊNH VỀ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM 

1. Tác phẩm tham dự Cuộc thi phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu bản quyền tác giả và tác phẩm.

2. Tất cả các tác phẩm tham gia (kể cả tác phẩm không đạt giải) được Ban Tổ chức khai thác với mục tiêu tuyên truyền; tác phẩm sẽ được công bố và sử dụng dưới bất cứ hình thức nào trong hoạt động truyền thông của Bộ Công an. Hồ sơ đăng ký dự thi có gửi kèm “Thỏa thuận” đã ký, xác nhận của đơn vị cử tham gia dự thi đối với tác giả, nhóm tác giả theo mẫu tại Phụ lục 2 của Thể lệ này. 

ĐIỀU 12. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

1. Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày được công bố. Việc sửa đổi, bổ sung chỉ được thực hiện bằng văn bản của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi. 

2. Các tác giả, nhóm tác giả tham dự, thành viên Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Ban Giám khảo và những cá nhân có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Thể lệ này. 

Chi tiết về Cuộc thi, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý môi trường - Cục Y tế, điện thoại: 069.2323666, email: ThiphongsuCAND2022@gmail.com./. 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây