global banners

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Thứ hai - 13/06/2022 23:17
Thực hiện Quyết định số 2404/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TK, CLP) giai đoạn 2021-2025 của Bộ TNMT. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đã ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, đồng thời xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022.
dsgs
Ban Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT tặng hoa cho lãnh đạo phụ trách Chi nhánh phía Nam
Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường với mục tiêu: Triệt để THTK, CLP trong mọi hoạt động của Trung tâm, sử dụng hiệu quả nguồn lực về tài chính, tài sản, thời gian, nhân lực và trong sử dụng ngân sách Nhà nước, đảm bảo thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác phòng, chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19; Nâng cao ý thức trách nhiệm của viên chức và người lao động trong toàn Trung tâm về THTK, CLP.
 
Yêu cầu THTK, CLP phí phải bám sát Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm.; Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nướcvà quy định tài chính hiện hành: lập, thẩm định, quản lý sử dụng ngân sách, tài sản và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước...;THTK, CLP phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính thường xuyên, gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện; đảm bảo phân công, phân cấp cụ thể, rõ đầu mối thực hiện.;Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát THTK, CLP, phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng và thực hiện Chương trình hành động THTK,CLP giai đoạn 2021- 2025 của Trung tâm là một giải pháp quan trọng nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ TN&MT. Để đạt được các yêu cầu đó, việc THTK, CLP trong giai đoạn 2021 - 2025 của Trung tâm đề ra 7 giải pháp:

Đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm, của Bộ TN&MT trong Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách hàng năm, giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực truyền thông tài nguyên và môi trường theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm triệt để.

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế. 

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học để xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc đẩy mạnh mua sắm tài sản công theo phương thức đấu thầu. 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, Quy chế, chế độ làm cơ sở cho THTK, CLP. Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK,CLP theo quy định của pháp luật.
Thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây