Tin mới

Triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ: “Kết nối Trường học sinh thái ASEAN của Việt Nam để nhân rộng hệ thống trường học sinh thái trên phạm vi cả nước phù hợp với tiêu chí của ASEAN” năm 2024

09:20, 30/01/2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ: Kết nối Trường học sinh thái ASEAN của Việt Nam để nhân rộng hệ thống trường học sinh thái trên phạm vi cả nước phù hợp với tiêu chí của ASEAN” năm 2024.

Với mục đích thiết lập mạng lưới các Trường học sinh thái ASEAN của Việt Nam, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về quản lý môi trường và phát triển bền vững giữa các  trường học, xây dựng kế hoạch hợp tác về lĩnh vực giáo dục môi trường tại Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể: Kết nối và nhân rộng mô hình các Trường học sinh thái ASEAN của Việt Nam, lựa chọn các Trường học sinh thái để đề cử ASEAN công nhận theo cam kết hợp tác ASEAN về môi trường; Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về quản lý môi trường và phát triển bền vững giữa các trường học; Xây dựng kế hoạch hợp tác về lĩnh vực giáo dục môi trường tại Việt Nam;Trao đổi và học tập kinh nghiệm của các Trường học sinh thái ASEAN trong khu vực nhằm mở rộng số lượng và nâng cao chất lượng trường học trong tương lai.

Nội dung thực hiện là Xây dựng Bộ tiêu chí Trường học sinh thái ASEAN của Việt Nam và  Sổ tay hướng dẫn xây dựng Trường học sinh thái ASEAN của Việt Nam; Tổ chức Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2024 nhằm thúc đẩy việc áp dụng mô hình Trường học sinh thái ASEAN tại Việt Nam tại các trường học trên cả nước. Cuộc thi dự kiến trao giải theo 02 hạng mục, mỗi hạng mục sẽ có 01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 10 danh hiệu Trường học sinh thái. Các hạng mục trao giải dự kiến bao gồm: Tiểu học và THCS. Tổng số lượng giải thưởng dự kiến là 40 trường đoạt danh hiệu Trường học sinh thái ASEAN - Việt Nam trong đó có 02 giải nhất, 06 giải nhì, 12 giải ba và 20 giải khuyến khích. Số lượng người tham dự: dự kiến 100 người tham dự: bao gồm đại diện các đơn vị, cá nhân được trao giải, người cổ vũ, các khách mời là đại diện cộng đồng, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức phi chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý nhà nước có liên quan, sinh. Địa điểm tổ chức dự kiến: Hà Nội. Thời gian tổ chức dự kiến: năm 2024.

Quyết định số 206/QĐ-BTNMT tại đây

Thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 


Ý kiến bạn đọc