Tin mới

Diễn đàn Doanh nghiệp với Luật bảo vệ môi trường tại khu vực miền trung

14:20, 22/09/2023

Ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Diễn đàn “Doanh nghiệp với Luật Bảo vệ Môi trường tại khu vực miền Trung”.

Đến tham dự Diễn đàn có sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ các Sở ban, ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế và 19 tỉnh khu vực miền Trung như: đại diện các cán bộ các Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phóng viên, tuyên truyền viên, các cán bộ của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế.

 

Ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều luật khác nhau, thay đổi căn bản so với các quy định hiện hành. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến để giúp Luật BVMT 2020 và các văn bản thi hành thực sự đi vào cuộc sống là một công tác quan trọng, trọng tâm, được Bộ Tài nguyên và Môi trường chú trọng đẩy mạnh trong thời gian qua. Thông qua Diễn đàn để giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thêm kiến thức về môi trường, chia sẽ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện góp phần hoạt động và xây dựng doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững qua các chuyên đề hữu ích về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Ông Đặng Phước Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Đặng Phước Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong quá trình triển khai thi hành Luật BVMT gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: một số điều khoản của Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng, phạm vi áp dụng chưa cụ thể, gây khó khăn trong quá trình thực hiện (ví dụ: dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa như một số dự án đường giao thông, xây dựng trường học, nhà văn hóa, khu dân cư,… trên đất lúa có diện tích nhỏ tuy nhiên vẫn phải thực hiện thủ tục cấp ĐTM, gây kéo dài thời gian thực hiện dự án); việc phân định đối tượng thực hiện thủ tục hành chính về BVMT (Giấy phép môi trường, Báo cáo  ĐTM) căn cứ theo nội dung dự án, quy mô công suất; yếu tố nhạy cảm về môi trường còn gặp khó khăn;… Việc tuyên truyền các chính sách bảo vệ môi trường, nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý môi trường cấp Bộ, ngành và đặc biệt địa phương là nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết và lâu dài. Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về BVMT theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Báo cáo viên tại Diễn đàn
Báo cáo viên tại Diễn đàn

 

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã cùng với các báo cáo viên đến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, thảo luận các vấn đề trọng tâm, cụ thể: Các điểm mới quy định trong Luật Bảo vệ môi trường về quản lý chất thải và quan trắc môi trường; các điểm mới về Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, đánh giá tác động môi trường.

Toàn cảnh Diễn đàn
Đại biểu trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn

Thông qua, Diễn đàn đã giúp các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp tại khu vực miền Trung nắm bắt kịp thời các quy định hiện hành và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội nhưng đảm bảo thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.Từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, phát triển các công nghệ xanh, giúp doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển lâu dài, góp phần xây dựng một Việt Nam bền vững sẽ đạt được kết quả cao trong thời gian tới.

Thực hiện Trung tâm Truyền thông TNMT


Ý kiến bạn đọc